Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The structural types of oil spill response organizations: The comparisons of countries on oil spill response operations

12 th International Conference on Marine Navigation and Sefaty of Sea Transportation, Gdansk, Poland, 21 - 23 June 2017, pp.119-124 identifier

Kılavuz Kaptanların Yorgunluk Yönetimi Üzerine Bir Araştırma Türkiye Perspektifi

Kılavuzluk/Römorkörcülük Hizmetleri ve Teknolojileri Kongresi 1, İzmir, Turkey, 23 October 2015, pp.183-198

Books & Book Chapters

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE KUŞAKLARARASI FARKLILIKLAR VE İŞ GÖRME ANLAYIŞINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

in: Türkiye için Denizcilik Stratejileri, Didem Özer Çaylan, Editor, Nobel Yayın Grubu, İstanbul, pp.179-206, 2019