Education Information

Education Information

 • 2010 - 2023 Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2003 - 2008 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Department Of Busıness, Turkey

Dissertations

 • 2023 Doctorate

  Örgütsel Öğrenme ve Personel Güçlendirmenin Örgütsel Yenilikçilik ve Performansa Etkisi: Uluslararası Akreditasyona Sahip Hastanaler Örneği Sustainable Development

  Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme

 • 2010 Postgraduate

  Bir Kamu Mevduat Bankasının Çanakkale Bölgesi Şubelerinde Kurum Kültürünün Korunmasında ve Geliştirilmesinde Liderlerin Rolünün Araştırılması

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Abd

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • A1 Beginner German

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Sertifikası

  Quality Management , Exemplar Global

 • 2021Sağlık Turizmi Sorumlusu

  Tourism , Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • 2021Sağlık Kurumlarında Kalite ve Akreditasyon Yöneticisi

  Quality Management , Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • 2020Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Sertifikası

  Quality Management , İstinye Üniversitesi

 • 2020MEB Onaylı Eğiticinin Eğitimi Sertifikası

  Education Management and Planning , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2020TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Sertifikası

  Quality Management , Sigma Center/Akademi Kalite ve Verimlilik Yönetim Danışmanlığı

 • 2020Hastane Yönetimi

  Quality Management , İstinye Üniversitesi

 • 2020TS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

  Quality Management , Kırklareli Üniversitesi

 • 2020Risk Analizi ve Risk Yönetimi Eğitimi

  Quality Management , Kırklareli Üniversitesi

 • 2020Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi

  Quality Management , Kırklareli Üniversitesi

 • 2020Hasta ve Çalışan Güvenliği

  Quality Management , Kırklareli Üniversitesi

 • 2020TS EN ISO 9001: 17025 Laboratuvar Akreditasyonu

  Quality Management , Kırklareli Üniversitesi

 • 2020Sağlık Turizmi Yönetimi Sertifikası

  Tourism , Kırklareli Üniversitesi

 • 2020Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Sertifikası

  Quality Management , Kırklareli Üniversitesi

 • 2020TS EN ISO 19011: 2018 İç Denetçi Sertifikası - Yönetim Sistemleri İç Tetkik Klavuzu

  Quality Management , Yaşam Artı Eğitim Danışmanlık

 • 2020Yükseköğretim Kalite Komisyonları Eğitim Programı

  Quality Management , Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı (YÖKAK)

 • 2019TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi

  Quality Management , Yaşam Artı Eğitim ve Danışmanlık

 • 2019İÇ DENETİM

  Quality Management , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2019Yönetim Sistemleri ve Değişim Yönetimi

  Quality Management , Sigma Center Kalite ve Verimlilik Yönetimi Danışmanlığı

 • 2019TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi - Profesyonel

  Quality Management , Sigma Center/Akademi Kalite ve Verimlilik Yönetim Danışmanlığı

 • 2019ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi

  Quality Management , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 • 2010TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

  Quality Management , Küresel Eğitim ve Danışmanlık

 • 2009Liderlik

  Education Management and Planning , İzgörenAkın Eğt. Danş.

 • 2009Certificate of Leadership and Career Managment

  Establishing and Managing a Company , International Turk Management

 • 2009Toplam Kalite Yönetimi

  Quality Management , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 • 2008YGA Liderlik Sertifikası

  Personal Evolution , Young Guru Academy

 • 2008NLP

  Personal Evolution , Üst Düzey Danş.

 • 2008TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi

  Quality Management , Küresel Eğt. Danş.

 • 2008Finansal Yönetim

  Finance , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 • 2008Büyüme ve Kalkınma Ekonomisi

  Finance , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SEM

 • 2008Girişimcilik

  Commercialization , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 • 2008Zaman Yönetimi ve Beden Dili

  Personal Evolution , Optimal Yönetim ve Danş.

 • 2008Etkili İletişim ve Konuşma

  Personal Evolution , INDUS Eğt. Danş.

 • 2008Stres Yönetimi Motivasyon ve İnsanları Etkileme Sanatı

  Personal Evolution , INDUS Eğt. Danş.

 • 2006İngilizce Intermediate Sertifikası

  Foreign Language , Milli Eğitim Bakanlığı

 • 2005Hızlı Okuma

  Personal Evolution , Bilgi Vizyon Eğt.Danş.

 • 2004Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası

  IT , Milli Eğitim Bakanlığı

 • 2002İngilizce Intermediate Sertifikası

  Foreign Language , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi