Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Political Economy of Innovation and Export Performance in the Emerging Market in the Light of the Regulations: Turkey After 1990s

13th Eurasia-Business-and-Economics-Society Conference (EBES), İstanbul, Turkey, 5 - 07 June 2014, pp.147-155 Sustainable Development identifier

The Impact of Knowledge, Human Resources and Economic Climate On Innovation

International Conference On Entrepreneurship IEC, İstanbul Aydin University, İstanbul, Turkey, 19 - 21 November 2014, pp.1-10

Productivity Led Growth in OECD Countries: An Empirical Assesment

18th International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, Crete University, Crete, Greece, 29 - 31 May 2014, pp.2713-2723

Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zeka'nın Akademik Başarıya Etkisinin Araştırılması

1st International Eurasian Educational Research Congress, EJER, İstanbul University, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014, vol.1, no.1, pp.86-94

Yeni Normal'de Üniversitelerdeki İşletme Eğitimi Üzerine Nitel Bir Araştırma

1st International Eurasian Educational Research Congress, EJER, İstanbul University, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014, vol.1, no.1, pp.70-85

Kapasite Yaklaşımı, Eğitim ve Kalkınma İlişkisi

1st International Eurasian Educational Research Congress, EJER, İstanbul University, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014, vol.1, no.1, pp.95-100

Gelişmekte Olan Ülkelerde Ar-Ge’ye Dayalı Büyümenin Varlığının Sınanması

I. Ulusal Üretim Ekonomisi Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 March 2014, vol.1, no.1, pp.1-13

The Constraints of Innovation in Developing Countries: Too many barriers to start ups?

10th International Strategic Management Conference, Rome, Italy, 19 - 21 June 2014, vol.150, pp.944-949 Sustainable Development identifier

Clustering Approach As a Regional Development Tool

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain, 21 - 23 June 2012, vol.58, pp.503-513 identifier

Books & Book Chapters

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Güvencesi İyi Uygulama Örnekleri

in: Trakya Üniversiteler Birliği Kalite Güvencesi Sistemi ve İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı Kitabı, Kırklareli Üniversitesi, Editor, Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli, pp.50-60, 2021

Political Economy of Innovation and Export Performance in the Emerging Market in the Light of the Regulations: Turkey After 1990s

in: Innovation, finance, and the economy, Mehmet Huseyin Bilgin, Hakan Danis, Ender Demir, Chi Keung Marco Lau, Editor, Springer, pp.147-1551, 2015

Other Publications

Metrics

Publication

18

Citation (WoS)

15

H-Index (WoS)

3

Project

3
UN Sustainable Development Goals