Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The machinability of Al/B4C composites produced by hot pressing based on reinforcing the element ratio

SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS, cilt.23, sa.6, ss.743-750, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of the WEDM of Al/B4C/Gr reinforced hybrid composites using the Taguchi method and response surface methodology

SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS, cilt.23, ss.435-445, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Milling behavior of Hadfield steel with cryogenically treated tungsten carbide inserts

MATERIALS TESTING-MATERIALS AND COMPONENTS TECHNOLOGY AND APPLICATION, cilt.57, ss.968-976, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effects of Deep Cryogenic Treatment on the Wear Resistance and Mechanical Properties of AISI H13 Hot-Work Tool Steel

JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, cilt.24, sa.11, ss.4431-4439, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of drilling Al/SiC composites with cryogenically treated HSS drills

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.74, ss.1495-1505, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Experimental and Statistical Investigation of the Machinability of Al-10% SiC MMC Produced by Hot Pressing Method

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.39, sa.4, ss.3289-3298, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of machinability of hardened and cryo-treated AISI H13 hot work tool steel with ceramic inserts

INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS, cilt.41, ss.461-469, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Performance of cryogenically treated M35 HSS drills in drilling of austenitic stainless steels

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.60, ss.65-73, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Experimental investigations of damage analysis in drilling of woven glass fiber-reinforced plastic composites

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.49, ss.861-869, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sandviç Kompozitlerin Delinmesinde Delaminasyon FAktörünün İncelenmesi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.22, sa.3, ss.153-162, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Wire Electrical Discharge Machining of a Hybrid Composite Evaluation of Kerf Width and Surface Roughness

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.245-260, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evaluation of drilling Al/B4C composites with carbide drills

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.22, ss.259-266, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An Experimental and Statistical Evaluation of The Cutting Parameters on The Machinability of Hadfield Steel

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.29, sa.1, ss.9-17, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of the effects of cutting parameters On the surface roughness during the turning of Hadfield steel wıth response surface methodology

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, cilt.19, sa.2, ss.19-28, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SURFACE DAMAGE OCCURRED ON THE SIDES OF HOLE ENTRANCE IN DRILLING OF GLASS-FIBER REINFORCED POLYMER COMPOSITE MATERIALS

Engineering Science and Technology, an International Journal, cilt.13, ss.31-40, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cam Laminat Alüminyum Takviyeli Epoksinin (GLARE) Özel Geometrili Matkaplarla Delinmesi: Delaminasyon Faktörü Üzerine Bir Çalışma

Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı, Gaziantep, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2020, ss.32-44

CFRP/Al2024 Metalik Yığınların Farklı Geometrili Matkaplarla Delinmesinde Delaminasyon Faktörünün Optimizasyonu

Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı, Gaziantep, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2020, ss.45-53

CFRP/Ti6Al4V Yığınların Kademeli Matkapla Delinmesinde CFRP’de Minimum Delaminasyon Faktörü İçin Kontrol Faktörlerinin Optimizasyonu

5. International Conference on Material Science and Technology (IMSTEC 2020), Nevşehir, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2020, ss.133-139

Karbon Elyaf Takviyeli Aluminyum Laminatların (CARALL) Delinmesinde Takım Geometrisi ve Delme Parametrelerinin İtme Kuvvetine Etkisinin Değerlendirilmesi

5. International Conference on Material Science and Technology (IMSTEC 2020), Nevşehir, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2020, ss.128-132

Multi-Objective Optimization of Drilling Parameters in Drilling of Al/10B4C/5Gr Hybrid Composites using Taguchi Based Gray Relational Analysis

ICAMT, 1st International Conference of Advanced Materials and Manufacturing Technologies, Karabük, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, cilt.21, sa.26, ss.1-7

Drillability of Al/15B4C Composites with Cryogenically Treated Tools: Evaluation of Tool Life, Tool Wear and Surface Roughness

ICAMT, 1st International Conference of Advanced Materials and Manufacturing Technologies, Karabük, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.1-6

Optimization of Surface Roughness, Delamination and Uncut Fiber Factor in the Drilling of CFRP Composites

ICAMT, 1st International Conference of Advanced Materials and Manufacturing Technologies, Karabük, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.21-26

CFRP Kompozitlerin Delinmesinde Kriyojenik İşlemin Delaminasyon Faktörü ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi

IATS 2017, 8. International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.615-623

B4C Parçaçık Takviye Oranı ve Delme Parametrelerinin MMC Kompozitlerin Delme Karakteristiklerine Etkileri

ICADET 2017, International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, cilt.1, sa.1, ss.1-14

Taguchi Temelli Gri İlişkisel Analiz ve TOPSIS Yöntemi ile Al/B4C/Gr Kompozitlerin Delinmesinde İşleme Parametrelerinin Optimizasyonu

ICADET 2017, International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, cilt.1, sa.1, ss.197-206

Al/B4C KOMPOZİTLERİN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN TAGUCHİ METODU VE GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YARDIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

16th International Materials Symposium IMSP'2016, Denizli, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016, ss.216-225

Karma Kompozitlerin Delinmesinde Kriyojenik İşlemin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Değerlendirilmesi

UMTIK-2016, 17th International Conference on Machine Design and Production, Bursa, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2016, cilt.1, ss.1-12

EVALUATION OF DELAMINATION FORMATION IN DRILLING OF SANDWICH COMPOSITES USING TAGUCHI METHOD AND GREY RELATIONAL ANALYSIS

International Conferance on Machine Design andd Production, Bursa, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2016, ss.1-15

Al/B4C Kompozitlerin Kriyojenik İşlem Uygulanmış Hss Matkaplarla Delinmesinde Delme Parametrelerinin Deliklerin Boyutsal Tamlığı Ve Daireselliği Üzerine Etkileri

UMTIK-2016, 17th International Conference on Machine Design and Production, Bursa, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2016, cilt.1, ss.1-17

AlB4C Metal Matrisli Kompozitlerin CBN Takımla İşlenebilirliğinin Değerlendirilmesi

7th International Powder Conferance Exhibition, 24 - 28 Haziran 2014, ss.4-5

Al/B4C/Gr Karma Kompozitin Frezede İşlenebilirliğinin Değerlendirilmesi

7th INTERNATIONAL POWDER METALLURGY CONFERENCE, Ankara, Türkiye, 24 - 28 Haziran 2014, ss.6-7

A Taguchi application on optimization of process parameters for hole quality in drilling of AISI 304 stainless steel

2nd Internatıonal Symposıum on Innovatıve Technologıes in Engıneerıng and Scıence (ISITES2014), Karabük, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2014, ss.33-44

Hadfield Çeliğinin Tornalanmasında Kesici Takım Kaplamalarının Takım Aşınması Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

4. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu (UTİS 2013), İzmir, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013, ss.221-227

Derin Kriyojenik İşlemin Kesme Kuvvetleri, Delik Çapları ve Takım Ömrü Üzerine Etkileri

6th International Advanced Technologies Symposium, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.33-36

Çok Katlı Kaplamaların AISI 304 Paslanmaz Çeliğin İşlenebilirliği Üzerindeki Etkileri

6th International Advanced Technologies Symposium, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.79-82

Cam elyaf takviyeli polimer kompozit malzemenin delinmesi esnasında oluşan yüzey hasarının deneysel olarak incelenmesi

5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13 - 15 Mayıs 2009, ss.1408-1413

Kitap & Kitap Bölümleri