Dr.Öğr.Üyesi

ŞEYHMUS ERKAN YERSEL


Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Cevher ve Kömür Hazırlama

Eğitim Bilgileri

2008 - 2012

2008 - 2012

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Bölümü/Cevher Hazırlama Anabilim Dalı, Türkiye

1988 - 1992

1988 - 1992

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Bölümü/Cevher Hazırlama Anabilim Dalı, Türkiye

1983 - 1988

1983 - 1988

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Tesislerinin Simülasyon Yöntemiyle Verimliliğinin Arttırılması

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Bölümü/Cevher Hazırlama Anabilim Dalı

1992

1992

Yüksek Lisans

Dressing of Deveci(Hekimhan-Malatya)Siderite Ore By Calcination And Reduction Methods

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Bölümü/Cevher Hazırlama Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Arapça

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2016

2016

Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi Programı

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İşkur, Türkiye İş Kurumu, Çanakkale

2014

2014

How to Publish a Scientific Journal Article

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Springer Turkey Office

2003

2003

Distribütör-Uygulamacılara Ürünlerin Tanıtılması ve Uygulatılması, Australia, 2003

Kalite Yönetimi

Silkcoat Duvar Kaplamaları Sanayi Ltd. Şirketi, İstanbul

2002

2002

ISO 9000 Kuruluş İçi Kalite Tetkiki Eğitim Programı(2000)

Eğitim Yönetimi ve Planlama

TSE Kalite Kampüsü, Kocaeli

2002

2002

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Programı

Eğitim Yönetimi ve Planlama

TSE Kalite Kampüsü, Kocaeli

1996

1996

Farbe Paint Fair, Germany, 1996

Diğer

Silkcoat Duvar Kaplamaları Sanayi Ltd. Şirketi, İstanbul

1995

1995

Bor ve Bor Bileşikleri

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Etibank Bor Araştırma Dairesi, İzmir

1993

1993

İş Güvenliği Semineri

İş Sağlığı ve Güvenliği

Maden Mühendisleri Odası, Ankara

Araştırma Alanları

Maden Mühendisliği ve Teknolojisi , Cevher Hazırlama, Kırma, Öğütme, Boyutlandırma, Cevher Zenginleştirme (Fiziksel İşlemler): Gravite, Ağırortam , Susuzlandırma , Aglomerasyon , Proses ve Tesis Tasarımı , Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

2012 - 2018

2012 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

2017 - 2017

2017 - 2017

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

2016 - 2017

2016 - 2017

Bölüm Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

2014 - 2017

2014 - 2017

Akademik Kurul Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Temsilcisi

2015 - 2016

2015 - 2016

Bölüm Başkan Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Susuzlandırma

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi ll

Lisans

Lisans

Endüstriyel Hammaddeler

Lisans

Lisans

Endüstriyel Hammaddeleri Zenginleştirme

Lisans

Lisans

Metalik Cevherleri Zenginleştirme Yöntemleri

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi l

Lisans

Lisans

Maden Hukuku

Lisans

Lisans

Maden Ekonomisi

Lisans

Lisans

Çimento Teknolojisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tez Danışmanlığı

Lisans

Lisans

İşletme Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Lisans

Lisans

Maden Hukuku

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tez Danışmanlığı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Lisans

Lisans

Endüstriyel Hammadeler

Lisans

Lisans

Susuzlandırma

Lisans

Lisans

Endüstriyel Hammaddeleri Zenginleştirme

Lisans

Lisans

Kömür Hazırlama ve Teknolojisi

Lisans

Lisans

Çimento Teknolojisi

Lisans

Lisans

Mühendislik Etiği

Lisans

Lisans

Cevher Hazırlama II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Cevher Hazırlama Tesislerinin Simülasyonu

Lisans

Lisans

Maden Hukuku

Lisans

Lisans

Madencilik ve Çevre

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi I

Lisans

Lisans

İş Güvenliği ve İş Sağlığı

Lisans

Lisans

İşletme Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Aglomerasyon Teknolojileri

Lisans

Lisans

Maden Hukuku

Lisans

Lisans

Cevher Hazırlama I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bor Teknolojileri ve Uygulamaları

Lisans

Lisans

Maden Mühendisliğine Giriş

Lisans

Lisans

Tesis Yönetim ve Organizasyon

Lisans

Lisans

Endüstriyel Hammaddeler

Lisans

Lisans

Cevher Hazırlama III

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Lisans

Lisans

Metalik Cevherleri Zenginleştirme Yöntemleri

Lisans

Lisans

Cevher Hazırlama l

Lisans

Lisans

Açık İşletme Yöntemleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Cevher Hazırlama Tesislerinin Simülasyonu

Lisans

Lisans

Tahkimat

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Katı-Sıvı Ayrımı ve Yöntemleri

Lisans

Lisans

Maden Hukuku

Lisans

Lisans

Mühendislik Etiği

Lisans

Lisans

Madencilik ve Çevre

Lisans

Lisans

Deniz ve Gelecek Madenciliği

Lisans

Lisans

Maden Yatakları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bor Teknolojileri ve Uygulamaları

Lisans

Lisans

Maden Hukuku

Lisans

Lisans

Mühendislik Etiği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Aglomerasyon Teknolojileri

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2010

2010

A Study Of Various Boron Additives On The Mechanical Behaviour And Microstructure Of Ceramic Tiles

YERSEL Ş. E.

The Journal Of Ore Dressing, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

1994

1994

Solid Liquid Separation of Kırka Borax Effluent by Decanter Centrifuge

YERSEL Ş. E.

V. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu, 1994, 15 - 17 Haziran 1994

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

1992 - Devam Ediyor

1992 - Devam Ediyor

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Ankara

Üye

1992 - Devam Ediyor

1992 - Devam Ediyor

Cevher Hazırlama Derneği, DEÜ, İzmir

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2019

Ekim 2019

Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2016

Ocak 2016

Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan DergiBurslar

1990 - Devam Ediyor

1990 - Devam Ediyor

Etibank Yüksek Lisans Bursu(3 yıl)

Üniversite

Jüri Üyelikleri

Ocak-2020

Ocak 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez savunma jürisi - ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Ocak-2020

Ocak 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez savunma - ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jürisi - ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Temmuz-2018

Temmuz 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jürisi - ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Ocak-2018

Ocak 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

.. - ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jürisi - ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Ocak-2016

Ocak 2016

Akademik Personel Sınavı

Öğretim Görevlsi Sınav Jürisi - ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Kasım-2015

Kasım 2015

Akademik Personel Sınavı

Öğretim Görevlsi Sınav Jürisi - ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Ocak-2014

Ocak 2014

Akademik Personel Sınavı

Öğretim Görevlsi Sınav Jürisi - ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ