Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2020 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

  • 2012 - 2017 Araştırma Görevlisi Dr.

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi

Akademi Dışı Deneyim

  • 2017 - 2019

    Diğer Kamu Kurumu, S.B.Ü Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Verdiği Dersler

  • Lisans Yabancı Cisim Aspirasyonu