Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Tularemia Outbreak in Western Part of Turkey; Revenge of 'Mount Ida'

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, vol.41, no.2, pp.145-149, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Çanakkale ilinde evde sağlık hizmeti alan kişilerin temel demografik özellikleri ve sağlık durumları.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.3, pp.457-468, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İNTERNAL AKUSTİK KANAL MR İNCELEMELERİNDE SAPTANAN İNSİDENTAL BULGULAR

Türk Nöroradyoloji Derneği Uluslararası Katılımlı 28. Yıl Yıllık Toplantısı, Turkey, 15 - 17 February 2019

WHO-5 Türkçe sürümünün, Türk toplumunda erişkin ve yaşlılardaki psikometrik özellikleri

2.Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2018, vol.20

ERİŞKİN KADINLARDA YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER: BİR KENTSEL VE YARI KENTSEL BÖLGE KARŞILAŞTIRMASI

2. ULUSLARARASI KADIN KONGRESİ, Güçlendirilmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek, 4 - 05 October 2018, pp.213-214

Manisa’da Bir Yarı Kentsel Asm Bölgesinde Kadının Statüsü Ve Depresif Belirti Sıklığı

MCBÜ II. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, Manisa, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.735