Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Migration-Asylum Seekers and Open-Green Spaces: Kilis Case/Turkey

International U.A.B.-B.EN.A Workshop Environmental Engineering and Sustainable Development (7. Edition), Alba Iulia, Romania, 20 - 21 June 2019, pp.90

Determination of Sensitive Landscapes for Landfill: Sivas Case/Turkey

International U.A.B.-B.EN.A Workshop Environmental Engineering and Sustainable Development (7. Edition), Alba Iulia, Romania, 20 - 21 June 2019, pp.32

Contribution of Landscape Character Analysis to Sustainable Urban Panning: Gaziantep Case/Turkey

International U.A.B.-B.EN.A Workshop Environmental Engineering and Sustainable Development (7. Edition), Alba Iulia, Romania, 20 - 21 June 2019, pp.19

Importance of Ecological Analysis in Spatial Planning

International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), Marmaris, Turkey, 8 - 10 April 2019, pp.835-843

Evaluation of the Certification Systems for Sustainable Spaces in Turkey

International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), Marmaris, Turkey, 8 - 10 April 2019, pp.739-751

Evaluation of Applicability of the Green Infrastructure Plan in Turkey Municipal System

International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), Marmaris, Turkey, 8 - 10 April 2019, pp.54

Evaluation of the Contributions of Permaculture on Agricultural Landscape: Çanakkale Case

International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), Marmaris, Turkey, 8 - 10 April 2019, pp.809-824

Importance of Urban Planning Based on Landscape Ecology

2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018), İzmir, Turkey, 2 December - 05 April 2018, vol.1, no.1, pp.493-498

Türkiye Mekânsal Dönüşümünde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin Olası Etkileri

ISUEP 2018 (Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük), Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, vol.2, pp.58-67

Evaluation of Contribution of Green Infrastructure System to Urban Water Management

2. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF’18), Çeşme-İzmir, Turkey, 2 - 05 April 2018, pp.422-431

Assessment of Watershed Management Practices in Turkey

2. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF’18), Çeşme-İzmir, Turkey, 2 - 05 April 2018, pp.275-282

Evaluation of Possible Effects of The Whole City Law on Rural Tourism Areas in Turkey

1. International Sustainable Tourism Congress, Kastamonu, Turkey, 23 - 25 November 2017, pp.645-656

Evaluation of Ecovillages in Turkey According to Rural Tourism

1. International Sustainable Tourism Congress, Kastamonu, Turkey, 23 - 25 November 2017, pp.831-842

Kentlerde Alternatif Ulaşım ve Sağlıklı Çevreler İçin Yeşil Yolların Önemi

7. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Turkey, 17 - 19 November 2016, pp.224-232 Sustainable Development

Tarihi Yapılar ve Mekânlarda Kullanım Dönüşümü: Çanakkale Kenti Örneği

Koruma/Geçmiş, Bugün, Gelecek Arasındaki Dialog, Ankara, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.393-394

Sosyal Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında Açık Yeşil Alanların Rolü

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.1, no.1, pp.212-222

Importance of Landscape Planning for Sustainable Spaces

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.1, pp.4-15

Sürdürülebilir Mekanlar için Peyzaj Planlamanın Önemi

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.1, no.1, pp.4-16

The Role of Open-Green Spaces in the Ensuring of Social Sustainability

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.1, pp.212-222

Evaluation of The Green Campus Approach on the Campuses in Turkey

International2. Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2017, pp.1379-1390

Impacts of the Reuse of Historic Buildings and Spaces on the Preservation of Urban Identity

ICLEUE 2017 : 19th International Conference on Landscape Ecology and Urban Ecology, Rome, Italy, 5 - 06 March 2017

Planning and Implementing Large-Scale Ecological Connectivity: A Review of Past and Ongoing Practices in Turkey

ICLEUE 2017 : 19th International Conference on Landscape Ecology and Urban Ecology, Roma, Italy, 5 - 06 March 2017, vol.11, pp.1

Su Duyarlı Kent Planlama İlkelerinin Geliştirilmesi: Kilis Kent Örneği

6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi “Söylem-Eylem”, Antalya, Turkey, 8 - 11 December 2016, vol.1, no.1, pp.513-526

An Approach to the Development of Land Use Decision on the Protection of Water Resources

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), Kilis, Turkey, 19 - 20 March 2016, pp.3149-3161 Sustainable Development

Evaluation of Sustainable Water Using at Open and Green Spaces: Kilis 7 Aralık University Main Campus

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), Kilis, Turkey, 19 - 20 March 2016, pp.3171-3183

The Symbol of a City: Two Statues From Two Cities in Turkey

III. History of Art Conference (HISTART'15), İstanbul, Turkey, 9 - 10 October 2015, pp.83

Kentsel Tasarımda Suyun Sürdürülebilir Kullanımı

Ekoloji 2015 Sempozyumu, Sinop, Turkey, 6 - 09 May 2015, pp.49

An Environmentally Friendly Type of Building: Green Buildings

The International Congress on Green Infrastructure and Sustainable Socities / Cities (GreInSus’14), İzmir, Turkey, 8 - 10 May 2014, pp.241

Sulak Alanlarda Koruma-Yönetim Çelişkisi: Çanakkale Örneği

III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi, Samsun, Turkey, 23 - 25 October 2013, pp.109-119 Sustainable Development

Türkiye’de Mekânsal Planlardaki Ekolojik Yaklaşımlar

Ekoloji 2013 Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 2 - 04 May 2013

Çanakkale’de Kentleşmenin Doğal Çevreye Etkilerinin İncelenmesi

X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2011, pp.128

Çanakkale’de Kentleşmenin Doğal Çevreye Etkilerinin İncelenmesi

X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2011, pp.128

Determination of Recreational Demands of the Staff and Students on Central Campuses of Çanakkale Onsekiz Mart University

Uluslar Arası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 October 2009, vol.2, pp.799-805 Creative Commons License

Çanakkale Kenti Açık ve Yeşil Alan Sistemi

Çanakkale Kenti Çevre Sorunları Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 5 - 06 June 2008, pp.130-137

Çanakkale Kent İçi Yol Bitkilendirme Çalışmalarının Bitkisel Tasarım Yönünden İncelenmesi

Çanakkale Kenti Çevre Sorunları Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 5 - 06 June 2008, pp.255-264

Atikhisar Barajı'nın Rekreasyonel Alan Kullanım Potansiyelinin İrdelenmesi

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Konferansı, Muğla, Turkey, 7 - 11 November 2006, pp.373-379

Sarıçay (Çanakkale)'ın Kıyısal Alan Kullanımı Açısından İncelenmesi

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Konferansı, Muğla, Turkey, 7 - 11 November 2006, pp.429-435

Kazdağlarında Rekreasyon ve Turizm Olanaklarının Değerlendirilmesi

Kazdağları II. Ulusal Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 22 - 25 June 2006, pp.434-443

Kazdağları'nda Bulunan Turizm Tesislerinin Çevreye Duyarlılıklarının İrdelenmesi

Kazdağları II. Ulusal Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 22 - 25 June 2006, pp.415-425

İkinci Konut ve Turizm Amaçlı Alan Kullanımları: Güzelyalı (Çanakkale) Örneği

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, Adana, Turkey, 4 - 07 May 2004, pp.615-624

Sürdürülebilir Turizm-Çevre Paneli

Çevre Sorunları Paneli, Çanakkale, Turkey, 05 June 2003, pp.1-10 Sustainable Development

Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Dağlarımız ve Dağ Turizmi

I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 23 - 25 May 2003, pp.77-82 Sustainable Development

Assos Kıyı Yerleşiminin Turizm Potansiyeli

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, İzmir, Turkey, 5 - 08 November 2002, vol.1

Kazdağı-Ayazma Orman İçi Rekreasyon Alanının Turizm Potansiyeli

Türkiye Dağları 1. Ulusal Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 25 - 27 June 2002, pp.364-368 Sustainable Development

Planning and Design of Pedestrian Malls: In The Canakkale Carsı Street Pedestrian Mall Sample

International Traffic And Road Safety Congress & Fair, Ankara, Turkey, 8 - 12 May 2002, pp.474-481

Books & Book Chapters

Raising Awareness of the World Heritage Sites in Turkey: The Current Situationand Their Contributions to Cultural Heritage Tourism

in: Advances in Scientific Research: Engineering and Architecture, Ilia HRISTOV, iliyan KRYSTEV, Recep EFE, Abd Alla GAD, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.211-236, 2020

Integrating Ecosystem Services into Spatial Planing

in: New Approaches to Spatial Planning and Design, Murat Özyavuz, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.277-307, 2019

Nature-Based Solutions for Water: Water Process Analysis

in: New Approaches to Spatial Planning and Design, Murat Özyavuz, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.31-53, 2019

Integrating Ecosystem Services into Spatial Planning

in: New Approaches to Spatial Planning and Design, Murat ÖZYAVUZ, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.221-241, 2019

Investigation of Water Process Analysis Method

in: New Approaches to Spatial Planning and Design, Murat ÖZYAVUZ, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.33-48, 2019

Ecological Approaches in making Urban Land Use Decisions

in: Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, Recep EFE, Ilia CHRISTOV, Eric STRAUSS, Abd-Alla GAD, Isa CUREBAL, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.36-52, 2018

Impacts of the Reuse of Historic Buildings and Spaces on the Preservation of Urban Identity

in: Recent Researches in Landscape Management, Recep Efe, Murat Zencirkiran, İsa Curebal, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.256-272, 2018

Impacts of the Reuse of Historic Buildings and Spaces on the Preservation of Urban Identity

in: Recent Researches in Science and Landscape Management, Recep Efe, Murat Zencirkiran, İsa Curebal, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.252-269, 2018

Ecological Approaches in making Urban Land Use Decisions

in: Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, Recep EFE, Ilia CHRISTOV, Eric STRAUSS, Abd-Alla GAD, Isa CUREBAL, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.40-57, 2018

Rural Tourism and Traditional Turkish Villages in the Development Process

in: SUSTAINABLE LANDSCAPE PLANNING AND DESIGN, Özyavuz, M., Editor, Peter Lang Gmbh, Frankfurt, pp.227-254, 2017

Cittaslow as a Model for Sustainable Development: A Review of Slow Cities in Turkey

in: Current Trends in Science and Landscape Management, Recep EFE, Murat ZENCİRKIRAN, Jan A. WENDT, Zeynal TÜMSAVAŞ, Halil ÜNAL, Bilyana BORISOVA, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.63-89, 2017

An Alternative Approach to Sustainable City Development: Cittaslow/Slow City

in: Current Trends in Science and Landscape Management, Recep EFE, Murat ZENCİRKIRAN, Jan A. WENDT, Zeynal TÜMSAVAŞ, Halil ÜNAL, Bilyana BORISOVA, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.43-62, 2017

Rural Tourism and Traditional Turkish Villages in the Development Process

in: Sustainable Landscape Planning and Design, Murat ÖZYAVUZ, Editor, Peter Lang, Frankfurt, pp.227-254, 2017

Rural Tourism and Traditional Turkish Villages in the Development Process

in: Sustainable Landscape Planning and Design, Özyavuz Murat, Editor, Peter Lang, Frankfurt, pp.227-254, 2017

Today’s Sustainable Placements: Ecovillages

in: Sustainable Landscape Planning and Design, Murat ÖZYAVUZ, Editor, Peter Lang, Frankfurt, pp.381-397, 2017

The Value of Urban Green Infrastructure for Sustainability of Urban Ecosystems

in: Tourism, Environment and Sustainability, Dinu, Mihaela; Hacıoğlu, Necdet ; Avcıkurt, Cevdet; Efe, Recep ; Soykan, Abdullah , Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofıa, pp.507-535, 2015 Sustainable Development

The Value of Urban Green Infrastructure for Sustainability of Urban Ecosystems

in: Tourism Environment and Sustainability, Dinu, Mihaela; Hacıoğlu, Necdet ; Avcıkurt, Cevdet; Efe, Recep ; Soykan, Abdullah, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.507-535, 2015 Sustainable Development

The Value of Urban Green Infrastructure for Sustainability of Urban Ecosystems

in: Tourism Environment and Sustainability, Cevdet AVCIKURT,Mihaela DINU,Necdet HACIOĞLU,Recep EFE,Abdullah SOYKAN, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.507-535, 2015 Sustainable Development

A Contribution to Sustainable Urban Development: Urban Agricultural Lands

in: Urban and Urbanization, Dinu, Mihaela; Hacıoğlu, Necdet ; Avcıkurt, Cevdet; Efe, Recep ; Soykan, Abdullah , Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofıa, pp.85-104, 2014 Sustainable Development

Ecology-based contemporary urbanism approaches

in: Urban and Urbanization, Dinu, Mihaela; Hacıoğlu, Necdet ; Avcıkurt, Cevdet; Efe, Recep ; Soykan, Abdullah , Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofıa, pp.579-600, 2014 Sustainable Development

Ecology-Based Contemporary Urbanism Approaches

in: Urban and Urbanization, Recep EFE, Turgut Tüzün ONAY, Igor SHARUHO, Emin ATASOY, Mehmet BAYARTAN, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.579-600, 2014 Sustainable Development

A Contribution to Sustainable Urban Development: Urban Agricultural Lands

in: Urban and Urbanization, Recep EFE, Turgut Tüzün ONAY, Igor SHARUHO, Emin ATASOY, Mehmet BAYARTAN, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.85-104, 2014 Sustainable Development

Impacts of Improper Land Uses in Cities on the Natural Environment and Ecological Landscape Planning

in: Advances in Landscape Architecture, Murat ÖZYAVUZ, Editor, Intech Publisher, Croatıa, pp.19-52, 2013

Impacts of Improper Land Uses in Cities on the Natural Environment and Ecological Landscape Planning

in: Advances in Landscape Architecture, Murat ÖZYAVUZ, Editor, InTech Publisher, Croatia, pp.19-52, 2013