Arş.Gör.

EZGİ KAR


Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Eğitim Bilgileri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doktora

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya, Türkiye

2015 - 2018

2015 - 2018

Yüksek Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya, Türkiye

2008 - 2012

2008 - 2012

Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Yüksek Lisans

RATLARDA LİPOPOLİSAKKARİT(LPS) İLE İNDÜKLENEN İNFLAMASYONUN KONTROLÜNDE, METFORMİN VE FİBROBLAST GROWTH FAKTÖR 21 (FGF21)’İN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2016

2016

Deney Hayvanları Araştırmacılığı

Sağlık ve Tıp

ESOGÜ HADYEK

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri, Biyokimya

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Effects of metformin on lipopolysaccharide induced inflammation by activating fibroblast growth factor 21

Kar E. , Alataş İ. Ö. , Şahintürk V., Öz S.

Biotechnic & Histochemistry, cilt.2021, ss.1-10, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2020

2020

Comparison of measured and calculated osmolality levels

Kar E. , Kocaturk E., Kusku Kiraz Z., Demiryurek B., Alatas I. O.

CLINICAL AND EXPERIMENTAL NEPHROLOGY, cilt.24, ss.444-449, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Insulin resistance and pancreatic β cell dysfunction are associated with thyroid hormone functions: A cross-sectional hospital-based study in Turkey

Kocatürk E., Kar E. , Küskü Kiraz Z., Alataş İ. Ö.

Diabetes Metabolic Syndrome: Clinical Research Reviews, cilt.14, sa.6, ss.2147-2151, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Effects of conivaptan and mannitol on serum cytokine levels (TNF-α, IL-15 and IL-35) following bilateral carotid artery occlusion

CAN B., ÖZ S., MUSMUL A., ERKMEN T., KAR E. , ERDAŞ M., et al.

Eurasian Journal of Biological and Chemical Sciences, ss.22-28, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Early Treatment with Metformin Decreases Pancreatic Damage in Rats with LPS Induced Sepsis

KAR E. , ALATAŞ İ. Ö. , ŞAHİNTÜRK V., ÖZ S.

Turkish Journal of Life Science, ss.194-199, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

EFFECTS OF BORIC ACID ON HEART TISSUE DAMAGE CAUSEDBY RENAL ISCHEMIA/REPERFUSION

KAR F., KARA Y., HACIOĞLU C., KAR E. , KANBAK G., ŞENTÜRK H.

TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress, 26 - 30 Ekim 2018

2018

2018

NEUROPROTECTIVE EFFECTS OF BORIC ACID ON BRAINAGAİNST RENAL ISCHEMIA/REPERFUSION INJURY

HACIOĞLU C., KAR F., KAR E. , KARA Y., ŞENTÜRK H., KANBAK G.

TBD ULUSLARARASI BİYOKİMYAKONGRESİ 201829. ULUSALBİYOKİMYA KONGRESİ, 26 - 30 Ekim 2018

2018

2018

RENAL ISCHEMIA-REPERFUSION EFFECT ON SPLEEN ASREMOTE TISSUE DAMAGE AND ROLE OF BORIC ACID

KAR F., HACIOĞLU C., KAR E. , KARA Y., ŞENTÜRK H., KANBAK G.

TBD ULUSLARARASI BİYOKİMYAKONGRESİ 201829. ULUSALBİYOKİMYA KONGRESİ, 26 - 30 Ekim 2018

2018

2018

The Validity of Serum Osmolality Determinations: Comparison of Measured and Calculated Osmolality Levels

KAR E. , KOCATÜRK E., KÜSKÜ KİRAZ Z., DEMİRYÜREK B., ALATAŞ İ. Ö.

5th EFLM-UEMS European Joint Congress in Laboratory Medicine- Laboratory Medicine at the Clinical Interface, 10 - 13 Ekim 2018

2018

2018

The Effects of Metformin on LPS-Induced Kidney Damage in Rats

YAVER E. , ALATAŞ İ. Ö. , ŞAHİNTÜRK V., ÖZ S.

IV. International Congress for Applied Biological Sciences, 3 - 05 Mayıs 2018

2018

2018

Influence of Metformin on Pancreatic Tissue in Sepsis Model Induced by Lipopolysaccharide in Rats

YAVER E. , ALATAŞ İ. Ö. , ŞAHİNTÜRK V., ÖZ S.

1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26 - 27 Nisan 2018

2018

2018

Levels of serum cytokines (TNF-α, IL-15 and IL-35) after treatments with conivaptan and mannitol following bilateral common carotid artery occlusion

CAN B., ÖZ S., MUSMUL A., ERKMEN T., KAR E. , ERDAŞ M., et al.

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2021

Nisan 2021

Annals of Clinical and Analytical Medicine

ESCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2021

Mart 2021

BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2020

Aralık 2020

HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2020

Ağustos 2020

HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2020

Haziran 2020

HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2020

Mart 2020

JOURNAL OF CLUSTER SCIENCE

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Medical Science and Discovery

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

Journal of Applied Biological Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Medical Science and Discovery

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Journal of Applied Biological Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Mayıs 2016

Mayıs 2016

ALZHEIMER HASTALIĞININ MOLEKÜLER TEMELİ VE YENİ TEDAVİ STRATEJİLERİ SEMPOZYUMU

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Kar E.
Eskişehir, Türkiye

Ödüller

Aralık 2020

Aralık 2020

Yayın teşvik ödülü

Tübitak Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (Ubyt) Programı