Publications & Works

Articles Published in Other Journals

PROPTETIC SOLIDARITY IN THE QUR’xxÂN AND GOSPELS: TEHE MODEL OF MUHAMMED ADN JESUS

THE ISLAMIC QUARTERLIY, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kilitbahir İlahiyat Fakültesi dergisi

Kilitbahir, no.15, pp.7-36, 2019 (Other Refereed National Journals)

Kur’an Dışı Vahiy ve Hz.. Peygamber

Din ve Toplum, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Kur’xxan Dıjşı ve Hz. Peygamber

Din ve Toplum, no.15, pp.64-73, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Kur an ı Kerim de Tarihsel Bir Gönderme

Diyanet İlmi Dergi, vol.51, no.4, pp.103-122, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sahabenin Kur’an Tefsirindeki Rolü

Vuslat, pp.44-50, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Kur ân ı Kerim de Cami

Din ve Toplum Dergisi, vol.6, no.2, 2013 (Other Refereed National Journals)

Âl i İmrân Sûresi 7 Ayet Meâlini Yeniden Okumak

Diyanet İlmi Dergi, vol.49, no.4, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kur’an-ı Kerim’in Tertibi

Vuslat, pp.90-93, 2012 (National Non-Refereed Journal)

İslam ve Küresel Barış

Din ve Toplum, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Kur an ı Kerim in Evrenselliği ve Tarihsellik

İslami Araştırmalar Dergisi, vol.14, no.1, pp.23-32, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kur an ı Kerim i Önceki Vahiylerden Ayırt Eden Bazı Özellikleri

Diyanet İlmi Dergi, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kur an ı Kerim ve Hadislerde Şehit Kavramı

Ekev Akademi Dergisi, vol.20, 2004 (Other Refereed National Journals)

Kur an ı Kerim ve Hadislerde Şefaat İnancı

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, no.13, pp.119-153, 2004 (Other Refereed National Journals)

Kur an ı Kerim ve İncillerde Peygamber Dayanışması

Ekev Akademi Dergisi, vol.19, 2004 (Other Refereed National Journals)

Kur’an Meallerinde Gözardı Edilen Bazı Anlama Karinelerinin Tespiti ve Yapılan Öneriler

Selçuk Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dergisi, no.18, pp.41-54, 2004 (Other Refereed National Journals)

Kur an ı Kerim in Bütünselliği Üzerine Bir yöntem Denemesi

İslami Araştırmalar Dergisi, vol.15, no.4, pp.559-572, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sabiilik ve Sabiiler

Diyanet Dergisi, vol.24, no.2, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İmam Birgivi ve Tefsirciliği

Uluslararası Birgi Sempozyumu, 18 - 20 September 2015

Books & Book Chapters

Tefsirde Medine Okulu ve Temel Özellikleri

in: Kur’xxan ve Yorum İlk Üçyüz Yıl, Halil İbrahim Acar, Editor, İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitü, Ankara, pp.477-500, 2019

İmam Birgivi ve tefsirciliği

in: Yörük Obasından Ödemiş Ovasına Birga, Turan Gökçe-Özer Küpeli, Editor, Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Yayınları 13, Ankara, pp.375-385, 2019

Kur’xxan-ı Kerim’xxde Şehit

in: 300 Yıllık Mücadele: Truva’dan Gelibolu’ya Çanakale, Gökşen Özen-Buğra Terzi, Editor, Çanakkale Savaşları Enstütüsü yayınları, Çanakkale, pp.439, 2019

Tefsirde Irak Okulu ve Temel Özellikleri

in: Kur’xxan ve Yorum İlk Üçyüzyıl 1, Halil İbrahim Acar, Editor, İlm Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstütüsü, Ankara, pp.501-518, 2019

Kuran-ı Kerim’de Şehit

in: Alan Kılavuzluğu Eğitimi, Barış Borlat, Editor, T.C. KÜLTÜR VE TURİZİM BAKANLIĞI, Çanakkale, pp.449-476, 2018

Doğru Düşüncenin Engelleri

Akçağ Yayınları, Ankara, 2015

Episodes in the Encyclopedia

İslam Ansiklopedisi

TDV Yayınları, pp., 2013

TDV İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2006