Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2014 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Myo, Madencilik Ve Maden Çıkarma Bölümü

Verdiği Dersler

 • Ön Lisans Cevher Hazırlama

 • Ön Lisans Bitirme Projesi

 • Ön Lisans Meslek Kazaları

 • Ön Lisans İşletilen Maden Yataklarının Çevresel Etkisi

 • Ön Lisans Mesleki İngilizce 2

 • Ön Lisans Endüstriye Dayalı Eğitim

 • Ön Lisans Flotasyon

 • Ön Lisans Su Sondajları

 • Ön Lisans Mesleki İngilizce 2

 • Ön Lisans Meslek Kazaları

 • Ön Lisans Mesleki İngilizce 1

 • Ön Lisans Cevher Zenginleştirme

 • Ön Lisans Mesleki İngilizce 1

 • Ön Lisans Açık İşletme Metotları

 • Ön Lisans Mineraloji

 • Ön Lisans Maden Hukuku ve İş Hukuku

 • Ön Lisans Enerji Tesisleri Çevre Planlaması

 • Ön Lisans Çevresel Planlama ve Etki Değerlendirmesi

 • Ön Lisans Madenlerde Ulaşım ve Su Atımı

 • Ön Lisans Mesleki Matematik 1

 • Ön Lisans Mineraloji