Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2023 - Continues Associate Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih

 • 2022 - 2023 Associate Professor

  Duzce University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Hıstory

 • 2018 - 2022 Assistant Professor

  Duzce University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Hıstory

Courses

 • Doctorate Erken Modern Osmanlı Devleti’nde Toplumsal Cinsiyet ve Kadın

 • Postgraduate Yeniçağ Osmanlı Toplumunda Mensubiyet, Aidiyet ve Kimlik

 • Postgraduate Yeniçağ Osmanlı Tarihi Literatür İncelemeleri

 • Doctorate Osmanlı Kölelik Tarihi