Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Associate Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Çan Meslek Yüksek Okulu, Madencilik Ve Maden Çıkarma

 • 2018 - 2019 Associate Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2011 - 2018 Research Assistant PhD

  Canakkale Onsekiz Mart University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2002 - 2011 Research Assistant

  Canakkale Onsekiz Mart University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Courses

 • Undergraduate Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği

 • Associate Degree Mineraloji ve Petrografi

 • Associate Degree Maden Yatakları

 • Undergraduate Yanma ve Yangından Korunma Yöntemleri

 • Associate Degree Mineraloji

 • Associate Degree Maden Yatakları

 • Associate Degree Petrografi

 • Associate Degree Sondaj Uygulamaları I

 • Associate Degree Jeolojik Harita Bilgisi