Education Information

Education Information

 • 2007 - 2016 Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 1997 - 2000 Postgraduate

  Mersin University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Mersin University, Faculty Of Arts And Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Sipahizade Evzahü'l-Mesalik (İnceleme-Metin-Dizin)

  Canakkale Onsekiz Mart University, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2000 Postgraduate

  Kanunname (Fatih'ten I. Selim'e Kadar

  Mersin University, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türk Dili Ve Edebiyatı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English