Education Information

Education Information

 • 2007 - 2013 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Journalism, Turkey

 • 2003 - 2007 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Ankara University, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Paranın toplumsal yeniden üretimi: Merkez Bankası iletişim politikaları Sustainable Development

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Journalism

 • 2007 Postgraduate

  Post-fordist üretim yapılanmasının işçiler/çalışanlar/emek üzerindeki sosyo-kültürel yansımaları Sustainable Development

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü