Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

 • 2012 - 2018 Research Assistant

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

Courses

 • Postgraduate Sosyal Politikanın Güncel Sorunları

 • Undergraduate Endüstri Sosyolojisi

 • Undergraduate Çalışma Ekonomisi

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Sosyal Politika Uygulamaları

 • Postgraduate İşgücü Piyasası ve İstihdam Analizi

 • Undergraduate Çalışma Sosyolojisi

 • Undergraduate Toplu Pazarlık Uygulamaları

 • Undergraduate İş Hukuku Uygulamaları

 • Postgraduate İşgücü Piyasasının Kurumsal Yapısı