Education Information

Education Information

 • 2022 - 2023 Post Doctorate

  University of Kent, Psikoloji, England

 • 2010 - 2015 Doctorate

  Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg, Philosophische Fakultät Iıı , Psikoloji, Germany

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Psikoloji/Sosyal Psikoloji, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, Fen/Edebiyat Fakültesi, Psikoloji, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  The Meaning of Group Status for the Relationship of Personal Belief in a Just World and Subjective Well-being: A Longitudinal Study with Adolescents with German and Turkish Backgrounds.

  Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg, Philosophische Fakultät Iıı, Psikoloji

 • 2009 Postgraduate

  Türkiye'de Yaşayan Kadınların Göreli Yoksunluk ve Adil Dünya İnancı ile Siyasal Katılım Düzeyleri Arasındaki İlişki

  Ankara University, Fen/Edebiyat Fakültesi, Psikoloji/Sosyal Psikoloji