Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Adalet algısının çevre meselelerindeki rolü.

1. Psikolojide Çevre ve İklim Değişikliği Çalışmaları Sempozyumu, 26 - 27 November 2022, pp.32-33

The Role Of Environmental Psychology in Combating Climate Change

I. Uluslararası Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi., İstanbul, Turkey, 16 - 20 April 2021, pp.160-161 Sustainable Development

Climate change denial: the role of country and personal individualism/collectivism (evidence from nine countries)

XXII April International Academic Conference on Economic and Social Development, Moscow, Russia, 13 - 30 April 2021, pp.86 Sustainable Development

Ayrımcılığın psikolojik temelleri ve aidiyet siyaseti yaklaşımı

International Symposium On Multidisciplinary Approach Towards The Disadvantaged Groups, 22 - 24 October 2020, pp.273-275

Akademisches Mogeln von Studierenden im Zusammenhang mit Gerechtigkeitsüberzeugungen und erfahrungen.

Gemeinsame Tagung der Fachgruppen Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, Leipzig, Germany, 9 - 12 September 2019

Urban identity, contact with nature, and well-being.

16th European Congress of Psychology, Moscow, Russia, 2 - 05 July 2019, pp.862

Ekolojik adil dünya inancı ve çevresel davranış.

19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 September 2016, pp.100-101

The personal belief in a just world, school related justice cognitions, and school achievement.

16th International Congress of Psychology, Yokohama, Japan, 24 - 29 July 2016, vol.51, pp.1084

The ecological belief in a just world and environmental behavior.

International Congress of Psychology, Yokohama, Japan, 24 - 29 July 2016, vol.51, pp.567

Social identities, just world justice motive, and subjective well-being.

14. Fachgruppentagung Sozialpsychologie, Hagen, Germany, 1 - 04 September 2013, pp.205

Sosyal baskınlık yönelimi ile etnik önyargı arasındaki ilişki üzerine bir değerlendirme.

1. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, İzmir, Turkey, 21 - 24 June 2007, pp.18-30

Books & Book Chapters

Adil Dünya İnancı Kuramı

in: Sosyal Psikoloji Kuramları-I, Meryem Berrin Bulut, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.109-128, 2021

Çevresel adalet

in: Çevre psikolojisi: İnsan-doğa etkileşimi ve çevre davranışı, Gözde KIRAL UÇAR,Derya HASTA, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.233-263, 2020

Çevre psikolojisi: Alanın tanımı ve kısa tarihi

in: Çevre Psikolojisi: İnsan-doğa etkileşimi ve çevre davranışı, Gözde KIRAL UÇAR,Derya Hasta, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-16, 2020

Grup kuramları ve Adil Dünya İnancı Kuramı

in: Siyaset psikolojisi: Seçme konular, Derya Hasta, Editor, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara, pp.69-89, 2011