Education Information

Education Information

 • 2015 - 2020 Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Anadolu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü (İibf), Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Türkiye’nin D-8 Ülkeleriyle İkili Ticaret Akımlarının Çekim Modeli İle İncelenmesi: Panel Veri Analizi

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

 • 2012 Postgraduate

  Küresel krizlerin önlenmesinde maliye politikalarının rolü: 2008 küresel krizi Türkiye analizi

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English