Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

TÜRKİYE'DE YEREL SEÇİMLER

in: TÜRKİYE'DE YEREL SEÇİMLER, Dr. Fatih GÜLER, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.260-268, 2023

AB ve Türkiye’nin Karbon Ayak İzinin Sektör Bazında İncelenmesi

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar 11, Zeynel KARACAGİL, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.275-285, 2022

BRICS-T ÜLKELERİNDE YEŞİL BÜYÜME VE BEBEK ÖLÜM ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSEL İLİŞKİLER

in: Çevre,Enerji ve Sürdürebilirlik Ekonomik Bir Değerlendirme, Doç. Dr. Nazife Özge BEŞER Dr. Öğretim Üyesi Şekip YAZGAN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.19-32, 2022 Creative Commons License

OLIVERA-TANZİ ETKİSİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

in: ENFLASYON VE GÜNCEL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR, Dr. Öğr. Üyesi Hasan AZAZİ, Editor, EKİN BASIM YAYIN DAĞITIM, Bursa, pp.1-12, 2022 Creative Commons License

COVİD-19 Pandemisinin Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam Üzerindeki Etkileri

in: COVID-19 VE İŞGÜCÜ PİYASALARI GÜNCEL ARAŞTIRMALARI, Dr. Öğretim Üyesi Hasan AZAZİ, Editor, Eğitim Kitabevi, Çanakkale, pp.45-56, 2021 Sustainable Development

D-8 Organizasyonu’nun Dış Ticaret Yapısı

in: Avrupa Birliği Özelinde Araştırmalar, Dr. Öğretim Üyesi Hasan AZAZİ, Editor, Eğitim Kitabevi, Çanakkale, pp.112-153, 2020

2008 KÜRESEL KRİZİ İÇİN TÜRKİYE’DE UYGULANAN MALİYE POLİTİKALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

in: EKONOMİK BÜYÜME İLE İLİŞKİLER ÖZELİNDE ARAŞTIRMALAR, Hasan Azazi, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, pp.119-153, 2020 Sustainable Development

Metrics

Publication

14

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals