Education Information

Doctorate, Canakkale Onsekiz Mart University, Mekanik Ve Makine Elemanları, Biyoloji, Turkey 2005 - 2011
Postgraduate, Canakkale Onsekiz Mart University, Mekanik Ve Makine Elemanları, Biyoloji, Turkey 2002 - 2005
Undergraduate, Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey 1998 - 2002

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Dissertations

Doctorate, Türkiye Laudakia stellio (Linnaeus, 1758) (Sauria: Agamidae) populasyonları üzerinde morfolojik, osteolojik, hematolojik ve ekolojik araştırmalar, Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 2011
Postgraduate, Çanakkale Civarındaki Bazı Amfibi Türleri Üzerinde Morfolojik ve Hematolojik İncelemeler, Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 2005

Research Areas

Life Sciences, Animal Biology, Animal Anatomy and Morphology, Systematic Zoology, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

Professor, Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2021 - Continues
Associate Professor, Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2015 - 2021
Research Assistant, Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2003 - 2015

Advising Theses

Gül Ç., Büyükçekmece Gölü (Büyükçekmece, İstanbul) Havzası herpetofaunası ve mevcut türlerin habitat seçimleri, Postgraduate, E.Akın(Student), 2020
GÜL Ç., ÇANAKKALE’DE DAĞILIŞ GÖSTEREN MAUREMYS RIVULATA TESTUDINATA: GEOEMYDIDAE) POPULASYONLARINDA BÜYÜKLÜĞE BAĞLI HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN İNCELENMESİ, Postgraduate, H.Bilgin(Student), 2018
GÜL Ç., ÇANAKKALE’DE DAĞILIŞ GÖSTEREN TESTUDO GRAECA (TESTUDINATA; TESTUDINIDAE) POPULASYONLARINDA PLAZMA BİYOKİMYASINA AİT PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ, Postgraduate, E.Gülen(Student), 2016

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

Özgül C. N. , Kurtul D., Gül Ç., TUBITAK Project, TERMİK SANTRAL ÇEVRESİNDE YAŞAYAN PELOPHYLAX RIDIBUNDUS VE BUFOTES VARIABILIS TÜRLERİNDE HEMATOLOJİK VE GENOTOKSİKOLOJİK ARAŞTIRMALAR, 2019 - 2020
GÜL Ç., TOSUNOĞLU M., HACIOĞLU DOĞRU N., ÇÖRDÜK N., Project Supported by Higher Education Institutions, Çanakkale ilinde dağılış gösteren Balkan Çizgili Kaplumbağası Mauremys rivulata populasyonlarına çevresel kirliliğin etkilerinin belirlenmesi, 2018 - 2020
TOSUNOĞLU M., GÜL Ç., ÇÖRDÜK N., HACIOĞLU DOĞRU N., Project Supported by Higher Education Institutions, Çanakkale'de Dağılış Gösteren Benekli Kaplumbağa (Emys orbicularis) Türünde Mikrobiyolojik, Hematolojik, Genotoksikolojik ve Ekolojik Araştırmalar, 2018 - 2020
HACIOĞLU DOĞRU N., TOSUNOĞLU M., GÜL Ç., Project Supported by Higher Education Institutions, Eryx jaculus ve Montivipera xanthina Yılan Türlerinde Bakteriyal Floranın ve Bazı Virülans Özelliklerinin Belirlenmesi, 2019 - 2019
GÜL Ç., TOSUNOĞLU M., Baycan B., Bilgin H., Project Supported by Higher Education Institutions, Çanakkalede dağılış gösteren Natrix tessellata (Su yılanı) türünde vücut büyüklüğünün hematolojik parametrelere etkisinin belirlenmesi, 2017 - 2018
GÜL Ç., TUBITAK Project, M.Tosunoğlu, Ç.Gül, N.Hacıoğlu, Biga Çayı (Kocabaş Çayı, Çanakkale)'ndaki Bazı Sucul Amfibi (Pelophylax ridibundus) Ve Reptil (Mauremys rivulata, Natrix natrix) Türlerinde Mikrobiyolojik, Hematolojik Ve Ekolojik Araştırmalar., 2013 - 2016
GÜL Ç., TUBITAK Project, Ç.Gül, M.Tosunoğlu, Bozcaada'da (Çanakkale, Türkiye) Dağılış Gösteren Amfibi ve Sürüngen Türlerinin Morfolojileri ve Bazı Ekolojik Özellikleri, 2012 - 2013
TOSUNOĞLU M., GÜL Ç., ÇAPRAZLI T., ŞENGÜL E., Project Supported by Higher Education Institutions, Çanakkale ilinde Amfibi ve Sürüngenlerle ilgili alternatif kavramlar ve yaygın inanışlar, 2011 - 2013
TOSUNOĞLU M., UYSAL İ., GÜL Ç., Project Supported by Higher Education Institutions, Trakya Bölgesi’nin (Türkiye) Sürüngen Faunası, 2010 - 2012
TOSUNOĞLU M., GÜL Ç., Project Supported by Higher Education Institutions, Türkiye Laudakia stellio (Linnaeus,1758) (Sauria Agamidae) Populasyonları Üzerinde Morfolojik,Osteolojik,Hematolojik ve Ekolojik Araştırmalar, 2009 - 2011
TOSUNOĞLU M., YILMAZ N., GÜL Ç., Project Supported by Higher Education Institutions, Türkiye' de Dağılış Gösteren Agamidae (Sguamata: Lacertilia) Familyasına Dahil PhrynocephalusPersicus De Filippi, 1863 Türünün Dağılışı ve Hematolojisi Üzerine Bir Araştırma, 2008 - 2008

Metrics