Eğitim Bilgileri

Doktora, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye 2005 - 2011
Yüksek Lisans, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye 2002 - 2005
Lisans, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Türkiye 1998 - 2002

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Türkiye Laudakia stellio (Linnaeus, 1758) (Sauria: Agamidae) populasyonları üzerinde morfolojik, osteolojik, hematolojik ve ekolojik araştırmalar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 2011
Yüksek Lisans, Çanakkale Civarındaki Bazı Amfibi Türleri Üzerinde Morfolojik ve Hematolojik İncelemeler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 2005

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Hayvan Biyolojisi, Hayvanların Anatomisi, Sistematik Zooloji, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2021 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2015 - 2021
Araştırma Görevlisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2003 - 2015

Yönetilen Tezler

Gül Ç., AYVACIK VE BOZCAADA (ÇANAKKALE)' DA DAĞILIŞ GÖSTEREN HEMIDACTYLUS TURCICUS (LINNAEUS, 1758) (SAURIA:LACERTILIA:GEKKONIDAE) POPÜLASYONLARININ MORFOLOJİK VE OSTEOLOJİK KARŞILAŞTIRILMASI, Yüksek Lisans, D.KURTUL(Öğrenci), 2023
Gül Ç., Sarıçay (Çanakkale)'daki çevresel parametrelerin Pelophylax bedriagae ve Mauremys rivulata türleri üzerinde hematolojik ve genotoksikolojik etkilerinin belirlenmesi, Yüksek Lisans, B.BORAN(Öğrenci), 2022
Gül Ç., Bozcaada'da yaşayan amfibi ve reptil türlerinin habitat ve çevresel değişimlere göre dağılış haritalarının oluşturulması, Yüksek Lisans, C.NUR(Öğrenci), 2022
Gül Ç., Trakya bölgesi'nde dağılış gösteren Lacerta diplochondrodes Wettstein, 1952 ve Lacerta viridis (Laurenti, 1768) (Sauria: Lacertidae) türlerinde osteolojik analizler, Yüksek Lisans, A.KÖSE(Öğrenci), 2022
Gül Ç., Büyükçekmece Gölü (Büyükçekmece, İstanbul) Havzası herpetofaunası ve mevcut türlerin habitat seçimleri, Yüksek Lisans, E.Akın(Öğrenci), 2020
GÜL Ç., ÇANAKKALE’DE DAĞILIŞ GÖSTEREN MAUREMYS RIVULATA TESTUDINATA: GEOEMYDIDAE) POPULASYONLARINDA BÜYÜKLÜĞE BAĞLI HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN İNCELENMESİ, Yüksek Lisans, H.Bilgin(Öğrenci), 2018
GÜL Ç., ÇANAKKALE’DE DAĞILIŞ GÖSTEREN TESTUDO GRAECA (TESTUDINATA; TESTUDINIDAE) POPULASYONLARINDA PLAZMA BİYOKİMYASINA AİT PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ, Yüksek Lisans, E.Gülen(Öğrenci), 2016

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

GÜL Ç., Kurtul D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ayvacık ve Bozcaada (Çanakkale)'da Dağılış Gösteren Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) (Sauria: Lacertilia: Gekkonidae) Popülasyonlarının Morfolojik ve Osteolojik Karşılaştırılması, 2021 - 2023
GÜL Ç., Boran B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, SARIÇAY (ÇANAKKALE)’DAKİ ÇEVRESEL PARAMETRELERİN PELOPHYLAX BEDRIAGAE VE MAUREMYS RIVULATA TÜRLERİ ÜZERİNDE HEMATOLOJİK VE GENOTOKSİKOLOJİK ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ, 2021 - 2022
Özgül C. N., Kurtul D., Gül Ç., TÜBİTAK Projesi, TERMİK SANTRAL ÇEVRESİNDE YAŞAYAN PELOPHYLAX RIDIBUNDUS VE BUFOTES VARIABILIS TÜRLERİNDE HEMATOLOJİK VE GENOTOKSİKOLOJİK ARAŞTIRMALAR, 2019 - 2020
GÜL Ç., TOSUNOĞLU M., HACIOĞLU DOĞRU N., ÇÖRDÜK N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çanakkale ilinde dağılış gösteren Balkan Çizgili Kaplumbağası Mauremys rivulata populasyonlarına çevresel kirliliğin etkilerinin belirlenmesi, 2018 - 2020
TOSUNOĞLU M., GÜL Ç., ÇÖRDÜK N., HACIOĞLU DOĞRU N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çanakkale'de Dağılış Gösteren Benekli Kaplumbağa (Emys orbicularis) Türünde Mikrobiyolojik, Hematolojik, Genotoksikolojik ve Ekolojik Araştırmalar, 2018 - 2020
HACIOĞLU DOĞRU N., TOSUNOĞLU M., GÜL Ç., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Eryx jaculus ve Montivipera xanthina Yılan Türlerinde Bakteriyal Floranın ve Bazı Virülans Özelliklerinin Belirlenmesi, 2019 - 2019
GÜL Ç., TOSUNOĞLU M., Baycan B., Bilgin H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çanakkalede dağılış gösteren Natrix tessellata (Su yılanı) türünde vücut büyüklüğünün hematolojik parametrelere etkisinin belirlenmesi, 2017 - 2018
GÜL Ç., TÜBİTAK Projesi, M.Tosunoğlu, Ç.Gül, N.Hacıoğlu, Biga Çayı (Kocabaş Çayı, Çanakkale)'ndaki Bazı Sucul Amfibi (Pelophylax ridibundus) Ve Reptil (Mauremys rivulata, Natrix natrix) Türlerinde Mikrobiyolojik, Hematolojik Ve Ekolojik Araştırmalar., 2013 - 2016
GÜL Ç., TÜBİTAK Projesi, Ç.Gül, M.Tosunoğlu, Bozcaada'da (Çanakkale, Türkiye) Dağılış Gösteren Amfibi ve Sürüngen Türlerinin Morfolojileri ve Bazı Ekolojik Özellikleri, 2012 - 2013
TOSUNOĞLU M., GÜL Ç., ÇAPRAZLI T., ŞENGÜL E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çanakkale ilinde Amfibi ve Sürüngenlerle ilgili alternatif kavramlar ve yaygın inanışlar, 2011 - 2013
TOSUNOĞLU M., UYSAL İ., GÜL Ç., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Trakya Bölgesi’nin (Türkiye) Sürüngen Faunası, 2010 - 2012
TOSUNOĞLU M., GÜL Ç., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye Laudakia stellio (Linnaeus,1758) (Sauria Agamidae) Populasyonları Üzerinde Morfolojik,Osteolojik,Hematolojik ve Ekolojik Araştırmalar, 2009 - 2011
TOSUNOĞLU M., YILMAZ N., GÜL Ç., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye' de Dağılış Gösteren Agamidae (Sguamata: Lacertilia) Familyasına Dahil PhrynocephalusPersicus De Filippi, 1863 Türünün Dağılışı ve Hematolojisi Üzerine Bir Araştırma, 2008 - 2008

Metrikler