Education Information

Education Information

 • 1990 - 1998 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatı, Turkey

 • 1987 - 1990 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 1981 - 1985 Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 1998 Doctorate

  Edirneli Kâmî ve Divanı’nın Tenkitli Metni

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Türk Dili Ve Edebiyatı/ Eski Türk Edebiyatı

 • 1990 Postgraduate

  Bursalı Rahmî ve Gül-i Sad-berg’i

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı/ Eski Türk Edebiyatı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate French