Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Kâmî’nin Şiirlerinde Tasavvuf

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, no.7, pp.217-230, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Ahmed Câhidî’nin Mensur Eserlerinde Dil Ve Üslûp Özellikleri

HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature), no.3, pp.129-138, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Fuzûlî’de Varlık Yokluk Çokluk: Bin Varmış Bir Yokmuş Çok Varmış Hiç Yokmuş

Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları, vol.4, no.6, pp.456-463, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Mevlânâ’nın Mesnevi’sinde Ehliyet ve Liyakat Kavramları.

Turkish Studies -International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.4, no.7, pp.928-938, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Fuzuli de Zıt Kavramların Kullanımı ve Tezatlı Anlatım

Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları, Cem Dilçin Armağan Sayısı, vol.33, no.2, pp.287-317, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Çanakkale Kitabeleri Envanteri 2003 Yılı Çalışmaları

T Ü B A KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ, vol.2004, no.3, pp.285-298, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Çanakkale Kentsel Kültür Varlıkları (Gelibolu Kitabeleri) Envanteri 2004

T Ü B A KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ, vol.2005, no.4, pp.203-218, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Kâmî’nin Şiirlerinde Günlük Hayat”, Akademik Araştırmalar Dergisi

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.6, no.21, pp.93-108, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Bursalı Rahmî ve Gül-i Sadberg’i, Türkoloji Dergisi, C.X, S. 1, s.285-315, Ankara 1992

Türkoloji Dergisi, vol.X, no.1, pp.285-315, 1992 (Peer-Reviewed Journal)

Bursalı Rahmî ve Gül i Sadberg i

Türkoloji Dergisi, vol.10, no.1, pp.285-315, 1992 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mezar Taşı İncelemelerinde Sistematik ve Bektâşî Mezar Taşları

2. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.138-143

Les Mecmû’atü’l-eş’âr au département des Manuscrits de la BnF

Melcom 36e Conférence annuelle, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2014

Gelibolu Mevlevihanesi'nden Yetişen Bir Değer: Gelibolulu el-Hac Şakir Efendi ve Divançesi

Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 9 - 10 May 2013, pp.376-381

Devrin Sosyal ve Siyasal Hadiseleri Karşısında Bir Mevlevî Şeyhi Ahmed Celaleddin Dede

Aşkın Sultanları Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Ulusal Sempozyumu, Turkey, 14 - 15 May 2010

Devrin Sosyal ve Siyasi Hadiseleri Karşısında Bir Mevlevî Şeyhi: Ahmed Celaleddin Dede

Aşkın Sultanları Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Ulusal Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 15 May 2010, pp.138-154

Gelibolu’da Sufi Mezartaşları Ve Tasavvuf Kültürü

Gelibolu Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 27 - 28 August 2008, pp.141-165

Gökçeada’da Osmanlı Medeniyetinin İzleri

Gökçeaada Değerleri Sempozyumu, 26-27 Ağustos 2008, Çanakkale, Turkey, 26 - 27 August 2008, pp.77-84

Çanakkale'de Manzum Kitabeler

Çanakkale Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 25 - 26 August 2008, pp.625-663

Bozcaada’da Osmanlı Medeniyetinin Tanıkları : Kitabeler

Bozcaada Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 25 - 26 August 2008

Gelibolu-Kahire-İstanbul Üçgeninde Bir Mevlevi Şeyhi ve Oğulları (Hüseyin Azmî Dede, Muhammed Bahaeddin Dede, Ahmed Celaleddin Dede) / A Mawlavi Derwish and His Sons in the Gelibolu-Kahire-İstanbul Triangle

DÜNYADA MEVLÂNA İZLERİ SEMPOZYUMU/ ON THE TRACES OF MEVLÂNA JALAL AL-DIN RUMI IN THE WORLD SYMPOSIUM, Konya, Turkey, 13 - 15 December 2007, pp.299-319

Galata Mevlevihanesi Son Şeyhi Ahmed Celaleddin Dede'nin Mevlevilik Tarihine Işık Tutan Şiirleri

Uluslararası Türk Tasavvuf Kültürü ve Mevlana Sempozyumu, Manisa, Turkey, 29 - 30 September 2007

Kitabelere Göre Bayramiç'te Sosyal Hayat

Bayramiç Sempozyumu'07, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 August 2007, pp.39-55

Peygamberimizin Kadınlarla Diyalogundaki Sevgi Tezahürleri

Kutlu Doğum Sempozyumu -İnsan Sevgisi, Kahramanmaraş, Turkey, 20 - 22 April 2007, pp.270-279

Fuzuli'de Bir Uslup Özelliği Olarak Zıt Kavramların Kullanımı ve Tezatlı Anlatım

I. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu-Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Anısına, İstanbul, Turkey, 12 - 13 April 2007

Mesnevi’de Ehliyet ve Liyakat Kavramı

Mevlana, Mesnevi, Mevlevihaneler Sempozyumu, Manisa, Turkey, 30 September - 01 October 2006, pp.57-62

Gelibolu Mevlevihanesinden Yetişen Sanatkârlar

Uluslararası Mevlana, Mesnevi, Mevlevihaneler Sempozyumu, 19 - 21 December 2005, vol.1, pp.489-510

Divan Şiirinin Aşk Anlayışı Çerçevesinde Esaret ve Zindan Kavramı

Türk Kültüründe Hapishaneler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 December 2003, pp.434-449

Osmanlı’nın Avrupa’ya Uzanmasında Tekke ve Zaviyelerin Rolü

Avrupa’ya İlk Adım Uluslar arası Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 28 October - 02 November 1999, pp.135-143

Books & Book Chapters

“Çanakkale Kent Tarihini Keçecizade İzzet Molla Divanı’ndan Okumak”

in: Prof. Dr. Mehmet İsmail Armağanı, Dr. AYFER AYTAÇ, Editor, Paradigma Yayınları, Çanakkale, pp.461-484, 2022

Edirneli Kâmî ve Kâmî Dîvânı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017

Kumkale Tarihi Türk Mezarlığı Katalog

in: Kumkale Tarihi Türk Mezarlığı, Burhan Sayılır, Editor, Çanakkale Valiliği, Çanakkale, pp.40-331, 2012

Kumkale Mezar Taşları Kataloğu

in: Kumkale Tarihi Türk Mezarlığı, SAYILIR Burhan, Editor, Çanakkale Valiliği, Çanakkale, pp.40-333, 2012

Edirneli Kâmî ve Divanı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığ, 2011

Die Einheit und die Stiftung der Einheit bei Yunus Emre

in: Die islamischen Wissenschaften aus Sicht muslimischer Theologen, Ucar, Bülent / Yavuzcan, Ismail H. (Hrsg.), Editor, Peter Lang Verlag, Frankfurt Am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, pp.87-93, 2010

Mevlevî Çilesi

Vefa Yayınları, Ankara, 2008

Gelibolu Mevlevîhânesi

in: Çanakkale Tarihi, Demir, Mustafa, Editor, Değisim Yayınları, İstanbul, pp.749-778, 2008

Divan Şiirinde Esaret ve Zindan

in: Hapishane Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.434-449, 2005

Episodes in the Encyclopedia

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Başkanlığı yayını

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Başkanlığı Yayını, pp., 2014