Publications & Works

Books & Book Chapters

Gelir Eşitsizliği ile Bebek Ölümleri ve Yaşam Beklentisi Arasındaki İlişki: Türkiye’de Gelir Eşitsizliği Hipotezi Geçerli Mi?

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, İPEK Selçuk, KILIÇ Cüneyt, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.174-185, 2021