Supported Projects

Design

  • March 2023 "Troya Müzesi", tuval üzerine yağlı boya, 135x200cm, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Koleksiyonu

    Graphic Design/Environmental Design

    Baydemir G.