Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Anthropogenically-induced ecological risks in Lake Erikli, NW Turkey

International Journal of Environment and Geoinformatics (IJEGEO), vol.5, no.3, pp.273-283, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Natural and anthropogenic threats to the cultural tourism potential of Kıyıköy

International Journal of Environment and Geoinformatics (IJEGEO), vol.5, no.3, pp.296-303, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ecological risk evaluation of sediment core samples, Lake Tortum (Erzurum, NE Turkey) using environmental indices

International Journal of Environment and Geoinformatics, vol.4, no.3, pp.227-239, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Impact of geographical factors on Coastal Tourism between İğneada and Kastro Bay, Thracian Black Sea coast, Turkey

International Journal of Environment and Geoinformatics, vol.4, no.3, pp.214-226, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Physico-Chemical Features and Subsurface Nature of Coastal Dunes on Bozcaada Island, NW Turkey

International Journal of Environment and Geoinformatics, vol.2, no.1, pp.1-15, 2015 (International Refereed University Journal)

Çanakkale şehrinde yer seçiminin jeomorfolojik açıdan değerlendirilmesi

DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ, no.9, pp.94-116, 2003 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Meslek Yüksekokullarında Eğitime Coğrafyacıların Katkısı

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu-2018, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018, pp.31-34

Kültür Mirası Açısından Kaya Oygu Aya Nikola Manastırı (Kıyıköy,Kırklareli) ve Antropojenik Etkiler

International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2018, pp.509-513

Yenice’de (Çanakkale) Termal Turizm Potansiyeli ve Sorunlar: Kum Ilıcası ve Hıdırlar Kaplıcası

International Geography Symposium on the 30 Anniversary of TUCAUM, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2018, pp.514-519

Ardahan İlinin Jeoturizm Potansiyeli - Geotourism Potential of Ardahan

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GEOMORPHOLOGY, Elazığ, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.710

Books & Book Chapters

Marmara Bölgesi’nin Turizm Coğrafyası

in: Türkiye Turizm Coğrafyası, Özlem Sertkaya Doğan, Erol Duran, Editor, Paradigma Akademi, İstanbul, pp.435-499, 2018