Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2006 - 2012 Doktora

    Ankara Üniversitesi, Dtcf, Tarih- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türkiye

  • 2003 - 2006 Yüksek Lisans

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türkiye

  • 1997 - 2001 Lisans

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih , Türkiye