Education Information

Education Information

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Mugla Sitki Kocman University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği Abd, Turkey

 • 2009 - 2013 Undergraduate

  Mugla Sitki Kocman University, Faculty Of Tourısm, Turkey

Dissertations

 • 2016 Postgraduate

  Turistlerin satın alma davranışı sonrası sosyal medya kullanımı ve benlik algısı ilişkisi

  Mugla Sitki Kocman University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Abd