Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2021 Uluslararası 21. Yüzyılda Türk Dünyasında Dil Edebiyat Kültür Sempozyumu

  Panelists

  Ankara, Turkey

 • 2020 Tarih Akademisi

  Panelists

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Avrasya Şarkiyatçıları Çalıştayı

  Audience

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Genç Türkologlar Çalıştayı

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Kâtip Çelebi İzmir Türkoloji Buluşmaları I: Türk Moğol Diplomatik İlişkilerinin 50. Yılında Geçmişten Günümüze Türk Moğol İlişkileri Uluslararası Çalıştayı

  Panelists

  İzmir, Turkey

 • 2019 Tarih ve Kültür Penceresinden Su ve Sağlık İlişkisi Uluslararası Sempozyumu

  Panelists

  İstanbul, Turkey

 • 2019 3. Genel Türk Tarihi Çalıştayı

  Panelists

  Ordu, Turkey

 • 2019 II. Genel Türk Tarihi Çalıştayı

  Working Group

  Malatya, Turkey

 • 2018 19. Türk Tarih Kongresi

  Panelists

  Ankara, Turkey

 • 2018 II. Türk-Moğol Tarih Çalıştayı “Türk-Moğol Tarihçiliğinin Sorunları”

  Panelists

  İstanbul, Turkey

 • 2018 The Role of Uzbek Language in World Turkology and Prospects of International Cooperation

  Panelists

  Toskent, Uzbekistan

 • 2017 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi

  Panelists

  Ordu, Turkey

 • 2016 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu

  Panelists

  Çanakkale, Turkey

Scholarships

 • 2010 - 2011 Erasmus

  Other Government Agencies

 • 2008 - 2009 Tayvan Modeli ve Kuzey Kıbrıs Sorunu: Egemenlik ve Çatışmalar Teori Üzerinde Bir Çalışma

  TUBITAK