Scientific Activities

Jury Memberships

 • December 2021 Post Graduate

  Kırklareli Üniversitesi

  Post Graduate

 • July 2021 Post Graduate

  Kırklareli Üniversitesi

  Post Graduate

 • August 2020 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  Post Graduate

 • August 2020 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  Post Graduate

 • August 2020 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  Post Graduate

 • August 2020 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  Post Graduate

 • August 2020 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  Post Graduate

 • January 2020 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı

  Ötüken Uygur Kağanlığı'nda Devlet Teşkilatı (744-840)

 • August 2019 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı

  Aachen'li Albert'in Historia Ierosolimitana Adlı Eserinin 4-5-6. Kitaplarının Çevirisi ve Değerlendirilmesi

 • August 2019 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı

  Kuruluşundan Yıkılışına Kadar Büyük Selçuklu Devleti'nde Ordu-Devlet İlişkisi

 • February 2018 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı

  Aachenlı Albert'in Anlatımıyla I. Haçlı Seferi ve Değerlendirilmesi

 • February 2018 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı

  Ebû Saîd Bahadır Han Zamanında İlhanlı Devleti’nin İç Politikası (1316-1335)

 • June 2017 Post Graduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı

  Moğol Elçisi Rabban Bar Sawma'nın Seyahat Notlarının Çevirisi ve Değerlendirilmesi

Activities in Scientific Journals

 • 2021 - Continues Kültür Araştırmaları Dergisi

  Publication Committee Member

 • 2021 - Continues Kültür Araştırmaları Dergisi

  Committee Member

 • 2021 - Continues Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

  Editor

 • 2018 - Continues Journal of Old Turkic Studies

  Publication Committee Member

 • 2015 - Continues Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

  Publication Committee Member

 • 2019 - 2021 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

  Advisory Committee Member

Scientific Refereeing

 • January 2022 Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal)

  Other Indexed Journal

 • January 2022 Journal of Old Turkic Studies

  Other Indexed Journal

 • December 2021 Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

  Other Indexed Journal

 • November 2021 Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • September 2021 Kültür Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • August 2021 Academia Letters

  Other journals

 • July 2021 SAGE Open

  Other Indexed Journal

 • July 2021 Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

  Other Indexed Journal

 • July 2021 Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • July 2021 Tarih Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • July 2021 Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal

 • May 2021 Journal of Old Turkic Studies

  Other Indexed Journal

 • May 2021 Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • April 2021 Journal of Old Turkic Studies

  Other Indexed Journal

 • January 2021 Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • December 2020 MESOS Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • December 2020 Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi

  Other Indexed Journal

 • October 2020 MECMUA - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

  Other Indexed Journal

 • October 2020 Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • October 2020 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

  Other Indexed Journal

 • September 2020 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları

  Other Indexed Journal

 • September 2020 Kültür Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • June 2020 Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • March 2020 Kültür Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • March 2020 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları

  Other Indexed Journal

 • December 2019 Tarih ve Gelecek Dergisi

  Other Indexed Journal

 • July 2019 Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi

  Other Indexed Journal

 • July 2019 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları

  Other Indexed Journal

 • June 2019 Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • March 2019 TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • January 2019 Journal of Old Turkic Studies

  Other Indexed Journal

 • January 2019 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Other Indexed Journal

 • June 2018 TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • April 2018 Tarih ve Gelecek Dergisi

  Other Indexed Journal

 • October 2017 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

  Other Indexed Journal

 • July 2017 Journal of Old Turkic Studies

  Other journals

Tasks In Event Organizations

 • Ekim 2016 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu

  Scientific Congress

  Erkoç H. İ.

  Çanakkale, Turkey

 • Mayıs 2015 100. Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi

  Scientific Congress

  Erkoç H. İ.

  Çanakkale, Turkey

 • Mayıs 2013 Uluslararası Gelibolu Sempozyumu

  Scientific Congress

  Erkoç H. İ.

  Çanakkale, Turkey

 • Kasım 2011 Tarih ve Kültürel Boyutuyla Ulusal Göç Sempozyumu: Çanakkale’de İlkçağdan Günümüze Göçler Sustainable Development

  Scientific Congress

  Erkoç H. İ.

  Çanakkale, Turkey