Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Role of Irisin , Insulin and Leptin in Maternal and Fetal Interaction

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.10, sa.4, ss.307-315, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Grass pollen triggered anaphylaxis in an adolescent boy

European Annals of Allergy and Clinical Immunology, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hashimoto Tiroidit Hastalarında HLA DRB1 Alellerinin Dağılımı

Şişli Etfal Tıp Bülteni, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Agammaglobulinemia in a Patient with Smith Lemli Opitz Syndrome Case Report

Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Gastroözofageal Reflü ve Gastroözofageal Reflü Hastalığı

Güncel Gastroenteroloji Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Two Cases of Severe Combined Immunodeficiency Caused By Adenosine Deaminase Deficiency

Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A selective IgA deficiency in a boy who presented recurrent parotitis

European Journal of Microbiology and Immunology, cilt.4, sa.2, ss.144-146, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hair dyes and temporary tattoos are a real hazard for adolescents

European Annals of Allergy and Clinical Immunology, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A case of hereditary angioedema who presented with difficulty in urination and globe

European Annals of Allergy and Clinical Immunology, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prurigo simplex subacuta or prurigo simplex acuta

European Annals of Allergy and Clinical Immunology, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnek sütü proteini allerjisinden kaynaklanan hemorajik gastrit

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Desensitization of Darbepoetin A Case Report

European Annals of Allergy and Clinical Immunology, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar