Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FİTNESS SALONU KULLANICILARINDA DUYGUSAL ZEKA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

10. Uluslararsı Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.412