Education Information

Education Information

 • 2009 - 2016 Doctorate

  Firat University, Instıtute Of Scıence, Turkey

 • 2005 - 2008 Post Graduate

  Firat University, Instıtute Of Scıence, Turkey

 • 2001 - 2005 Under Graduate

  Firat University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Chemıstry Engıneerıng, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Şlempe ve Cibreden yavaş salınımlı potasyum-struvit gübresi üretimi için bir proses geliştirilmesi

  Firat University, Instıtute Of Scıence

 • 2008 Post Graduate

  Sitrik ve fosforik asitlerle modifiye edilen şeker pancarı küspesinin sulu şerbetten katyonların ve renkli maddelerin giderilmesinde kullanılması

  Firat University, Instıtute Of Scıence