Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2020 - Devam Ediyor Doktora

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Türkiye

 • 2015 - 2019 Yüksek Lisans

  Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/ Kur'an-I Kerim Okuma Ve Kıraat, Türkiye

 • 2010 - 2015 Lisans

  Necmettin Erbakan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat İ.Ö, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Yüksek Lisans

  ALEMÜDDÎN ES- SEHÂVÎ’NİN FETHÜ’L- VASÎD FÎ ŞERHİ’L- KASÎD İSİMLİ ESERİNİN KIRAAT İLMİ AÇISINDAN TAHLİLİ

  Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/ Kur'an-I Kerim Okuma Ve Kıraat

Yabancı Diller

 • B1 Orta Arapça

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018İSAM Temel Seviye Tahkik Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Selçuk Üniversitesi İmam Maturidi Uygulama ve Araştırma Merkezi