Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Alemüddîn es- Sehâvî’nin Fethü’l-vasîd İsimli Eserinde Kıraat İhtilaflarının Tefsire Etkisi

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.48, sa.48, ss.495-520, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar