Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

 • 2012 - 2018 Assistant Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

 • 2001 - 2012 Assistant Professor

  Balikesir University, Necatibey Faculty Of Educatıon, Department Of Secondary School Socıal Scıences Branch Educatıon

 • 2001 - 2001 Assistant Professor

  Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

 • 1991 - 2001 Lecturer

  Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği

Managerial Experience

 • 2006 - 2009 Head of Department

  Balikesir University, Rektörlük, Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi

Courses

 • Undergraduate COĞRAFYA ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI

 • Undergraduate TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ