Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effects of The COVID-19 Pandemic on Environmental Policies: Change or Transformation?

12. International Conference on Political Economy (ICOPEC2021, Manisa, Turkey, 24 - 26 June 2021, pp.36 Sustainable Development

The Impact of Turkey’s Environmental Policies on Central Government Budget

10th International Conference of Political Economy, İstanbul, Turkey, 25 - 28 June 2019, pp.39

Environmental Taxation in Bulgaria and Romania: A Comparative Evaluation

XVIII.European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bükreş, Romania, 5 - 07 September 2018, pp.22

Environmental Policies in Turkey: An Evaluation within the Context of the OECD Environmental Policy Stringency Index

33.International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 8 - 12 May 2018, pp.257-260

Expenditures for Individuals with Disabilities As Part of Public Social Protection Expenditures In Turkey: A Comparative Evaluation

6. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Turkey, 14 - 16 December 2017, pp.327 Sustainable Development

Bir Mali Politika Aracı Olarak Çevre Vergileri: Baltık Ülkeleri Örneği

7th International Conference on Eurasian Economies, Kaposvár, Hungary, 29 - 31 August 2016, pp.681-690

Sustainable Development Strategies From The Perspective of Developing Countries in The Globalization Process

International Strategic Management Conference, Çanakkale, Turkey, 23 - 25 June 2005, pp.383-394

Books & Book Chapters

On Dördüncü ve On Beşinci Yüzyıllarda Vergiye Karşı Direniş ve İsyanlar

in: İlkesiz Vergilere Tepkiler: Vergi İsyanları, Özgür Saraç,Gamze Yıldız Şeren, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.65-83, 2022

Tracing Environmental Policies in Public Budget: The Case of Turkey (2006-2019)

in: Globalization, Poverty, Inequality, & Sustainability, Mavroudeas S.; Akar S.; Dobreva J., Editor, Ijopec Publication, London, pp.75-90, 2019

Bulgaristan ve Romanya'da Çevre Vergileri: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

in: 21.YY Perspektifinden Kamu Politikalarını Düşünmek Yeni Sorulara Yeni Cevaplar, Berksoy T., Şeren Kurular, G.Y. , Editor, Ekin Yayınevi, Ankara, pp.131-146, 2019

Employment Aspect of Energy Performance Practices in Buildings and Fiscal Policy Proposals for Turkey

in: Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies, M. Mustafa Erdoğdu, Thankom Arun and Imran Habib Ahmad , Editor, Igı-Global, ., pp.368-394, 2016 Sustainable Development

Türk Yükseköğretim Sisteminde Maliye Eğitimi

in: Kamu Maliyesinde Güncel Sorunlar, Berksoy T., Şahin M., Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.251-286, 2014

Banka Özelleştirmelerinin İdeolojisi ve Gelişmekte Olan Ülke Uygulamalarından Dersler

in: Kamu Maliyesine Yeni Bakış (Teori ve Uygulama), Kesik A., Falay N., Şahin M. , Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.181-193, 2006

Metrics

Publication

20

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals