Education Information

Education Information

  • 2007 - 2012 Doctorate

    Ataturk University, Biyokimya Ad, Turkey

Dissertations

  • 2012 Doctorate

    BAZI FENOLİK DOĞAL BİLEŞİKLERİN ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİNİN BELİRLENMESİ ve İNSAN KARBONİK ANHİDRAZ İZOENZİMLERİ (hCA-I VE hCA-II) ÜZERİNE İNHİBİSYON ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

    Ataturk University, Atatürk Üniversitesi, Biyokimya Ad

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English