Education Information

Education Information

 • 2008 - 2013 Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat ,Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilimdalı, Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri, Zootekni, Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi, Zootekni, Turkey

 • 1999 - 2001 Associate Degree

  Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekolkulu, Tıbbi Laboratuvar, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Katırtırnağı (Spartium junceum), Kermes Meşesi (Quercus coccifera), Deniz Üzümü (Ephedra major) ve Akçakesme (Phillyrea Latifolia) Bitkilerinin Keçiler için Besleme Potansiyeli

  Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

 • 2008 Postgraduate

  Keçilerde Gebeliğin Son Dönemi Besleme Koşullarının Etkileri

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English