Education Information

Education Information

 • 1997 - 1999 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme, Turkey

 • 1986 - 1989 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme, Turkey

 • 1982 - 1986 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Küresel Rekabet Ortamına Yönelik Maliyet Yönetim Yaklaşımları Işığında Bir Maliyet Bilgi Sisteminin Oluşturulması ve Bir Uygulama

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Muhasebe Ve Finansman

 • 1989 Postgraduate

  Kuyumculuk İşletmelerinde Tahmini Maliyet Muhasebesi Sisteminin Kurulması ve Stokların Değerlemesi

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English