Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sanat Eğitiminde Kurumsallaşma ve İstihdama Yönelik Eğitim Yöntemleri

Cumhuriyet Işığında YüksekÖğretimde Sanat Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2016