Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2002 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Akademi Dışı Deneyim

  • 1993 - 2002

    Diğer Kamu Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı

Verdiği Dersler

  • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

  • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

  • Lisans Okul Deneyimi

  • Lisans Drama