Education Information

Education Information

 • 1996 - 2001 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü , Entomoloji, Turkey

 • 1993 - 1996 Post Graduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü , Entomoloji, Turkey

 • 1989 - 1993 Under Graduate

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi , Bitki Koruma Bölümü , Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Turunçgil kırmızıörümceği Panonychus citri (McGregor) ile avcı akar Typhlodromus athiasae Porath and Swirski (Acarina: Tetranychidae; Phytoseiidae) arasındaki ilişkiler ve günderece modellerinin oluşturulması

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Entomoloji

 • 1996 Post Graduate

  Elmalarda zararlı Lepidosaphes ulmi (L.) (Hom.: Diaspididae)'nin Van ilinde yetiştirilen dört farklı elma çeşidi üzerindeki populasyon gelişmesinin saptanması üzerine çalışmalar

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri, Entomoloji

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English