Education Information

Education Information

 • 2001 - 2003 Postgraduate

  Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yönetim-Organizasyon), Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2003 Postgraduate

  Yönetim Yaklasımının Katılımcı Boyuta Dönüstürülmesinde Kalite Çemberlerinin Rolü ve Bir Uygulama

  Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yönetim-Organizasyon)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English