Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of different framework materials of resin-bonded bridges on load to fracture values and stress distribution

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.21, sa.12, ss.1585-1589, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Influence of Cantilever Extension and Crown-to-Implant Ratio in Posterior Maxilla: A Finite Element Analysis

JOURNAL OF BIOMATERIALS AND TISSUE ENGINEERING, cilt.8, sa.4, ss.489-495, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A possible association of idiopathic osteosclerosis with excessive occlusal forces

QUINTESSENCE INTERNATIONAL, cilt.45, sa.3, ss.251-258, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

EVALUATION OF PANORAMIC RADIOGRAPHY MEASURES FOR IDENTIFYING REDUCED BONE MINERAL DENSITY IN ELDERLY

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.13, sa.1, ss.18-25, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EVALUATION OF PANORAMIC RADIOGRAPHY MEASURES FOR IDENTIFYING REDUCED BONE MINERAL DENSITY IN ELDERLY

TURK GERIATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS, cilt.13, sa.1, ss.18-25, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

IL-6 and IL-8 levels in GCF of the teeth supporting fixed partial denture

ORAL DISEASES, cilt.16, sa.1, ss.83-88, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

PROSTHODONTIC TREATMENT ALTERNATIVES FOR GERIATRIC PATIENTS

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.13, sa.1, ss.67-72, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PROSTHODONTIC TREATMENT ALTERNATIVES FOR GERIATRIC PATIENTS

TURK GERIATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS, cilt.13, sa.1, ss.67-72, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Self-reported denture hygiene habits and oral tissue conditions of complete denture wearers

ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS, cilt.49, sa.2, ss.237-241, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Oral malodor and removable complete dentures in the elderly

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.105, sa.6, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Factors associated with self-reported halitosis (SRH) and perceived taste disturbance (PTD) in elderly

ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS, cilt.46, sa.3, ss.307-316, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS IN OLDER DENTURE-WEARING PEOPLE

TURK GERIATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS, cilt.11, sa.1, ss.26-32, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fiber ile güçlendirilmiş adeziv köprüler (üç olgu sunumu)

TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY, cilt.8, sa.4, ss.211-216, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kapanışı olmayan dişlerde uzama, dönme, devrilme sıklığı ve temporomandibular düzensizlikler ile ilgili çalışma

TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY, cilt.8, sa.4, ss.175-183, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Shortened dental arch clinical evaluation of temporomandibular disorders and oral comfort in older people

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.102-108, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Socio-demographic and economic factors affecting the acceptance of removable dentures.

European journal of dentistry, cilt.1, ss.104-10, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DİŞETİ GÜLÜMSEMESİ TEDAVİSİNDE MULTİ DİSİPLİNER YAKLAŞIM

TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 47. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, 17 - 18 Kasım 2017

The Evaluation of Development Process of OHIP Questionnaire

39th Annual Conference of the European Prosthodontic Association 3-5 September 2015 Prague ,Czech Republic, 3 - 05 Eylül 2015

Stress Distribution in Cantilevered Fixed Partial Denture with Different C I Ratio A Finite Element Analysis

39th Annual Conference of the European Prosthodontic Association 3-5 September 2015 Prague ,Czech Republic, 3 - 05 Eylül 2015

The Effect of Cantilever Length to Stress Distribution of One Implant Supported Fixed Cantilever Prosthesis

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association 21 St Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association 25-27 September 2014 Istanbul ,Turkey, 25 - 27 Eylül 2014

Maksilofacial Defektli 3 Olgunun Obtüratörlerle Tedavisi Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 20. Uluslararası Dişhekimliği Kongresinde, 29 - 31 Mayıs 2014