Asst. Prof.

İLKNUR KARAASLAN


Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik

Education Information

1993 - 1997

1993 - 1997

Postgraduate

Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Topluluğu'nun Sosyal Politikaları Ve Endüstri İlişkileri, Turkey

1987 - 1991

1987 - 1991

Undergraduate

Istanbul University, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

1997

1997

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Labor Economics and Industrial Relations, Social Politics and Social Security

Academic Titles / Tasks

2015 - 2020

2015 - 2020

Assistant Professor

Kirklareli University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Labor Economıcs And Industrıal Relatıons

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Deputy Director of the Center

Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

2015 - 2020

2015 - 2020

Director of the Center

Kirklareli University, Women's Studıes Research Center

2015 - 2020

2015 - 2020

Head of Department

Kirklareli University, Health Academy, Department Of Socıal Servıces

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Emek Göçü ve Uluslararası Çalışma Standartları: Emek Piyasası Açısından Bir Değerlendirme

KARAASLAN İ. , ŞENKAL A.

İnsan ve İnsan Dergisi, vol.6, pp.45-62, 2019 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE İSTİHDAM ODAKLI ASGARİ GELİR DESTEĞİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

KARAASLAN İ.

Siyaset, Ekonomi ve YönetimAraştırmaları Dergisi (SEYAD), pp.297-303, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

THE ESTABLISHMENT OF A MINIMUM INCOME SUPPORT FOCUSED ON EMPLOYMENT IN TURKEY IN THE CONTEXT OF EUROPEAN UNION APPLIATIONS

KARAASLAN İ.

Afro Euroasian Studies, vol.3, no.2, pp.114-149, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Birleşmiş Milletler engelli Hakları Sözleşmesi ve Türkiye

Karaaslan İ. , Kul Parlak N.

TAEM ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 18 - 20 June 2019

2019

2019

YENİ SANAYİLEŞEN KENTLERDE KADINLARIN EMEK PİYASASINA GİRİŞTE KARŞILAŞTIĞI ENGELLERR

KARAASLAN İ. , GÜMÜŞ İ., ATALAY M., CAN Y.

15. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Rabat, Malta, 21 - 24 April 2019

2018

2018

YENİ SANAYİLEŞEN KENTLERDE KADINLARIN EMEK PİYASASINA GİRİŞTE KARŞILAŞTIĞI ENGELLER

KARAASLAN İ. , GÜMÜŞ İ., ATALAY M., CAN Y.

19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2018

2015

2015

Yoksullukla Mücadelede Beşeri Sermayenin Şartlı Nakit Transferleriyle Güçlendirilmesi Dünya dan ve Türkiye den Örnekler

KARAASLAN İ.

ICEF-2015 İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2015

2015

2015

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE İSTİHDAM ODAKLI ASGARİ GELİR DESTEĞİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

KARAASLAN İ.

16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişileri Kongresi, Turkey, 15 - 17 May 2015

Episodes in the Encyclopedia

2017

2017

Encyclopedia of Economics and Society

KARAASLAN İ.

SAGE Publication, pp., 2017

2015

2015

Encyclopedia of World Poverty

KARAASLAN İ.

SAGE Publication, pp., 2015