Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Emek Göçü ve Uluslararası Çalışma Standartları: Emek Piyasası Açısından Bir Değerlendirme

İnsan ve İnsan Dergisi, vol.6, pp.45-62, 2019 (Other Refereed National Journals)

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE İSTİHDAM ODAKLI ASGARİ GELİR DESTEĞİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Siyaset, Ekonomi ve YönetimAraştırmaları Dergisi (SEYAD), pp.297-303, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE ESTABLISHMENT OF A MINIMUM INCOME SUPPORT FOCUSED ON EMPLOYMENT IN TURKEY IN THE CONTEXT OF EUROPEAN UNION APPLIATIONS

Afro Euroasian Studies, vol.3, no.2, pp.114-149, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Birleşmiş Milletler engelli Hakları Sözleşmesi ve Türkiye

TAEM ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR KONGRESİ, 18 - 20 June 2019

YENİ SANAYİLEŞEN KENTLERDE KADINLARIN EMEK PİYASASINA GİRİŞTE KARŞILAŞTIĞI ENGELLERR

15. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Rabat, Malta, 21 - 24 April 2019

YENİ SANAYİLEŞEN KENTLERDE KADINLARIN EMEK PİYASASINA GİRİŞTE KARŞILAŞTIĞI ENGELLER

19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2018

Episodes in the Encyclopedia