Education Information

Education Information

 • 2021 - Continues Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, Turkey

 • 2014 - 2016 Post Graduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, Turkey

 • 2009 - 2014 Under Graduate

  Bursa Uludağ University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, Turkey

Dissertations

 • 2016 Post Graduate

  Sclerotium rolfsii İzolatları Arasında Miselyal Uyum Gruplarının ve Patojenite Farklılıklarının Saptanması

  Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma