Education Information

Education Information

 • 1999 - 2006 Doctorate

  Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 1996 - 1998 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Muhasebe-Finansman, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Tedarik zinciri yönetimi yaklaşımının maliyet hesaplama çalışmalarına etkisi

  Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 1998 Postgraduate

  Vergilendirmede muhasebeye duyulan ihtiyaç ve vergi denetiminde muhasebenin etkinliği

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Muhasebe-Finansman

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English